Gå til hovedindhold

Vejledning med åbne kort

Som vejleder arbejder man inden for nogle rammer, man ikke altid kan ændre på. Det er vigtigt at være åben omkring dette i vejledningssamtalerne, så den enkelte kan få den bedst mulige vejledning.

Der findes altid en ramme, som vejledere kan agere indenfor, og det er centralt, at de er åbne omkring den.

Det fortæller Kamilla Palsgaard, der er lektor på Absalon og faglig ansvarlig for diplomuddannelsen i uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning.

”Som vejleder oplever man, at man skal arbejde indenfor de politiske rammer og målsætninger, men samtidig skal vejledningen tage udgangspunkt i den enkelte, som vejlederen sidder overfor. Det kan godt være vanskeligt,” siger hun og fortsætter:

”Derfor kan det kan være en hjælp for vejlederen, at de er åbne omkring de strukturer, de arbejder under. De skal fortælle åbent om, at der er nogle rammer, de som vejledere ikke kan ændre på, så den vejledte ved det. For at få det fortalt kan nogle gange frigøre vejlederen for en følelse af ansvar.”

Lyt med og bliv klogere på...

I Absalons podcast Karrierevejledning i praksis, kan du høre mere om vejledergerningen og det spændingsfelt der arbejdes i.

Specialkonsulent Henriette Mortensen har taget en snak med Kamilla Palsgaard, faglig ansvarlig for diplomuddannelsen i uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning, om, hvordan vejlederen både kan tilgodese de rammer, og målsætninger, som lovgivningen sætter, samtidig med, at de skal tage udgangspunkt i den vejledtes situation.

Find podcastafsnittet om 'Individ og samfund' her

Bevidst om spændingsfeltet

Som vejleder bør man altid arbejde til den vejledtes bedste, men det kan være vanskeligt, når lovgivningsmæssige rammer skal overholdes, og politiske målsætninger skal opfyldes.

”At være i det her spændingsfelt er noget, som mange vejledere kan genkende. Det er man nødt til at forholde sig til,” siger Kamilla Palsgaard.

”I første omgang handler det for vejlederen om, at hun er bevidst om det spændingsfelt, der findes i vejledningsrummet. Det drejer sig for eksempel om de politiske målsætninger omkring, hvad det egentlig er, vi vil med de vejledte – hvilke uddannelsesveje vil vi for eksempel gerne have, at de går?”

Samtidig skal vejlederen også være åben omkring spændingsfeltet, og lægge det frem i samtalen, så den vejledte forstår de spilleregler, der er. De skal vide, at vejlederen ikke har skjulte dagsordener.

”Her er det også vigtigt, at man som vejleder undersøger, hvordan den vejledte egentlig forholder sig til sin egen situation og de målsætninger, de bliver præsenteret for. For vejlederen skal hele tiden agere i forhold til den vejledtes bedste, og det skal vejlederen hele tiden vurdere, hvad er,” forklarer Kamilla Palsgaard.

Følelsen af ansvar

Ifølge Kamilla Palsgaard kan vejlederens åbenhed omkring de strukturer, de arbejder under, være med til at frigøre vejlederen for en følelse af ansvar.

”Det centrale er, at man er åben omkring de rammer, man har for vejledningen, så den vejledte forstår hvilke lovgivningsmæssige rammer, vi arbejder inden for,” siger hun og fortsætter:

”Man kan kort sagt være nødt til at sige: Det er de her muligheder, du har, og indenfor de rammer skal vi finde ud af, hvad vi skal gøre. Der er nogle rammer, vi ikke kan flytte på, og inden for dem må vi gøre det bedste, vi kan.”