Gå til hovedindhold

Uddannelsesforløb Uddannelse til akutsygeplejerske

Uddannelsen til akutsygeplejerske er en tværregional uddannelse, der skal medvirke til, at sygeplejerskerne i akutafdelinger og akutmodtagelser har relevante kompetencer til at varetage patientbehandling på et højt niveau.

Desuden skal uddannelsen understøtte organiseringen i akutmodtagelserne.

Uddannelsen kan løbende tilpasses behovet for kompetencer i akutmodtagelserne, så uddannelsen hele tiden matcher behovet i akutmodtagelserne/regionerne.

Akutsygeplejerskens kompetencer hviler på gennemførelsen af minimum tre uddannelsesmoduler, et basismodul, et eller flere fagmoduler og et afslutningsmodul.Gennemførelsen af akutuddannelsen giver retten til stillingsbetegnelsen: Akutsygeplejerske.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen i akutsygepleje er modulopbygget med et Basismodul i akutsygepleje beregnet for de mange/alle på afdelinger, der modtager akutte patienter samt med fagmoduler beregnet for sygeplejersker, der skal varetage særlige eller mere specialiserede funktioner f.eks. triage eller behandlersygeplejersker.

Uddannelsen afsluttes med et afslutningsmodul rettet mod koordinering, samarbejde og kvalitetsudvikling.

Uddannelsen er struktureret således, at basismodulet gennemføres først, hvorefter det er muligt at bygge ovenpå med et fagmodul og evt. afslutningsmodulet.

Da uddannelsen er fleksibelt opbygget, er det er muligt fx kun at gennemføre basismodulet eller at udbygge med et enkelt eller flere fagmoduler ovenpå basismodulet.

Der skal gennemføres minimum tre uddannelsesmoduler (Basismodul, mindst et fagmodul og afslutningsmodul) for at gennemføre hele uddannelsen som akutsygeplejerske. Den samlede uddannelse skal færdiggøres inden for 5 år.

Figur der viser uddannelsens moduler

Studerende , som allerede i dag har uddannelse indenfor akutområdet fx som behandlersygeplejerske, har mulighed for at søge merit for et helt eller dele af et modul. Der er således mulighed for at supplere eksisterende uddannelser med manglende elementer frem for at tage et helt modul.

Tilmelding og moduler