Gå til hovedindhold

Fremtid og karriere

Som administrationsbachelor får du en uddannelse med en tæt kobling mellem teori og praksis. Det vil sige, at når du er færdig med din uddannelse - er du jobparat. Du vil fra dag ét kunne fungere på enhver arbejdsplads inden for dit arbejdsfelt. Det er det, der gør dig til en attraktiv arbejdskraft. 

En professionsbachelor i offentlig administration ruster dig til en karriere i såvel et ministerium, en kommune, i regionen, EU eller i en privat virksomhed. Mulighederne er mange, og du kan i høj grad selv være med til at skabe dem.

Du vil blive ansat til at udføre mange forskellige typer af administrativt arbejde som fx projektledelse, økonomistyring, kommunikationsopgaver, analyse og udviklingsarbejde, sagsbehandling, politikudvikling og vejlednings- og konsulentopgaver.

Eksempelvis kan du få job i et jobcenter, en HR- eller økonomiafdeling eller en statslig styrelse. Dine kompetencer er dog også efterspurgte i private virksomheder og interesseorganisationer, som fx i en fagforening eller NGO.

Du kan også vælge at videreuddanne dig på universitetet eller efter nogle år på arbejdsmarkedet supplere din uddannelse med fx en diplomuddannelse i ledelse.

Muligheder for videre- og efteruddannelse