Del

Fremtidsmuligheder og karriere

Som professionsbachelor sørger vi for, at du får en uddannelse med en tæt kobling mellem teori og praksis. Det vil sige, at når du er færdig med din uddannelse - er du jobparat. Du vil fra dag ét kunne fungere på enhver arbejdsplads inden for dit arbejdsfelt.  Det er det, der gør dig til en attraktiv arbejdskraft. 

En professionsbachelor i offentlig administration ruster dig til en karriere i såvel et ministerium, en kommune, i regionen, EU eller i en privat virksomhed. Mulighederne er mange, og du kan i høj grad selv være med til at skabe dem.

Du vil blive ansat til at udføre mange forskellige typer af administrativt arbejde som fx projektledelse, økonomistyring, kommunikationsopgaver, analyse og udviklingsarbejde, sagsbehandling, politikudvikling og vejlednings- og konsulentopgaver.

Eksempelvis kan du få job i et jobcenter, en HR- eller økonomiafdeling eller en statslig styrelse. Dine kompetencer er dog også efterspurgte i private virksomheder og interesseorganisationer, som f.eks. i en fagforening eller NGO.

Du kan også vælge at videreuddanne dig på universitetet eller efter nogle år på arbejdsmarkedet supplere din uddannelse med fx en diplomuddannelse i ledelse.

Kandidatuddannelser

Hvis du ønsker at læse videre på kandidat niveau efter du har afsluttet din bachelor er der forskellige muligheder:

Københavns universitet

Roskilde Universitet

Ålborg Universitet