Gå til hovedindhold

Om diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi

Lær at kombinere matematik og automation til systematisk problemløsning

På diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi arbejder du med innovation, udvikling og optimering af nye tekniske produkter og systemer. Du omsætter viden om materialer, mekanik, automation og robotter til at skabe bæredygtige løsninger til gavn bredt i industrien og samfund og i tråd med FN’s verdensmål. Gennem projektarbejde får du erfaring med anvendt innovation og projektstyring.

Igennem 3½ års uddannelse til diplomingeniør i maskinteknologi i Kalundborg møder du en højteknologisk industri på helt tæt hold, så du lærer at arbejde med de reelle problemstillinger, du kan komme ud for i en maskinteknologisk virksomhed. 

Projekter får os fra teori til virkelighed

Fra første semester er dele af undervisningen projektbaseret, så du lærer at arbejde med og tænke i projekter. Projektarbejdsformen er helt essentiel for næsten alle ingeniørjobs.
Igennem projekterne møder du praktiske og reelle samfundsmæssige problemstillinger fra fx plejesektor, energi, industriel produktion og andre maskinteknologiske virksomheder. Du vil her lære at udarbejde konkrete tekniske løsninger i form af prototyper.

Du vil under uddannelsen opbygge erfaring med innovation, projektledelse og forretningsforståelse, og du vil lære både at samarbejde og styre samarbejde på tværs af fagligheder i en industriel produktion.

Under uddannelsen får du kompetencer til at forstå og udvikle den teknologi, der bruges særligt i den bioteknologiske industri, der har en høj koncentration i Kalundborg, og du får en grundig ingeniørfaglig og teknisk viden om drift, udvikling og produktion i forbindelse med anlæg, der bygger på bioprocesser.

Semesterskema

I undervisningen vil du komme til at arbejde både teoretisk og praktisk i værksteder, på campus og komme på virksomhedsbesøg for at opnå forståelse for den praktiske håndtering af maskinteknologiske problemstillinger.

Du vil blandt andet opbygge faglige kompetencer inden for:

 • Materiale- og proceslære for metaller og plast
 • Overblik over maskinelementer
 • Styrkeberegninger
 • Energiberegninger
 • Dynamisk mekanik
 • Grundlæggende elektroteknik
 • Fluid mekanik
 • Automation
 • Sikkerhed, kvalitet, certificering
 • Systematisk problemløsning, skitsering
 • Projektledelse og arbejde med teams.

I næsten alle kurser vil der være inkluderet konkrete problemstillinger og/eller projektarbejde, hvor vi tager udgangspunkt i en eller flere af vores maskinteknologiske samarbejdsvirksomheder.

Valgfag
Valgfag er din mulighed for at fordybe dig ekstra i dine særlige interesser i slutningen af uddannelsens 3½ år, og udvalget af valgfag bliver nærmere beskrevet i takt med at valgfagene efterspørges og udvikles.

Praktik
På 6. semester skal du i praktik i en ingeniørvirksomhed, hvor du får indblik i arbejdet som ingeniør. 

Læs mere om praktik.

studerende og underviser i maskintek

Er du klar til en ingeniøruddannelse?

Vi har samlet nogle vigtige overvejelser til dig, der overvejer at uddanne dig til diplomingeniør i maskinteknologi.