Gå til hovedindhold

Om diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi

Lær at kombinere matematik og automation til systematisk problemløsning

Igennem 3½ års uddannelse til diplomingeniør i maskinteknologi i Kalundborg møder du en højteknologisk industri på helt tæt hold, så du lærer at arbejde med de reelle problemstillinger, du kan komme ud for i en maskinteknologisk virksomhed. 

Uddannelsen foregår i en tæt kobling mellem teori og praksis, hvor du opnår systemforståelse for komplekse industrianlæg og teknologier, så du kan arbejde både innovativt og lære at optimere produktion og processer i en virksomhed med øje for økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige hensyn. 

Du vil under uddannelsen opbygge erfaring med innovation, projektledelse og forretningsforståelse, og du vil lære både at samarbejde og styre samarbejde på tværs af fagligheder i en industriel produktion.

Under uddannelsen får du kompetencer til at forstå og udvikle den teknologi, der bruges særligt i den bioteknologiske industri, der har en høj koncentration i Kalundborg, og du får en grundig ingeniørfaglig og teknisk viden om drift, udvikling og produktion i forbindelse med anlæg, der bygger på bioprocesser.