Gå til hovedindhold

Praktik under uddannelsen til diplomingeniør i maskinteknologi

Praktikperioden

Under praktikken vil du opnå praktiske ingeniørerfaringer med maskinteknologiske metoder, værktøjer, procedurer og arbejdsgange i forbindelse med et konkret projekt. 

Formålet med ingeniørpraktikken er, at du skal:

  • Feflektere over den indlærte teori i forhold til, hvordan ingeniørmæssige opgaver løses i praksis
  • Erhverve gode arbejdsvaner samt udvikle samarbejdsevner og sans for helheder gennem direkte engagement i ingeniørmæssige opgaver og
  • Motiveres til at indtage en ingeniørmæssig holdning ved kurser og projektarbejd­e i den efterfølgende del af studiet.

Virksomheden har ansvaret for den daglige vejledning. Vejledningen suppleres og koordineres med vejlederen fra Professionshøjskolen Absalon.

Aflønning
Aflønning er alene et forhold mellem dig som studerende og virksomheden. Hovedreglen er dog, at du ikke modtager SU i praktikperioden, og at praktikvirksomheden derfor typisk betaler løn. Du er dog ikke garanteret løn i praktikperioden.

IDA og Studierådet for de ingeniørstuderende i Danmark har fastsat en vejledende mindsteløn for diplomingeniører i praktik.

Eksempler på relevante praktikvirksomheder: