Gå til hovedindhold

Praktik under uddannelsen til diplomingeniør i maskinteknologi

Praktikperioden

Under praktikken vil du opnå praktiske ingeniørerfaringer med maskinteknologiske metoder, værktøjer, procedurer og arbejdsgange i forbindelse med et konkret projekt. 

Formålet med ingeniørpraktikken er, at du skal:

  • Reflektere over den indlærte teori i forhold til, hvordan ingeniørmæssige opgaver løses i praksis
  • Erhverve gode arbejdsvaner samt udvikle samarbejdsevner og sans for helheder gennem direkte engagement i ingeniørmæssige opgaver og
  • Motiveres til at indtage en ingeniørmæssig holdning ved kurser og projektarbejd­e i den efterfølgende del af studiet.

Virksomheden har ansvaret for den daglige vejledning. Vejledningen suppleres og koordineres med vejlederen fra Professionshøjskolen Absalon.

Aflønning

Aflønning er alene et forhold mellem dig som studerende og virksomheden. Hovedreglen er dog, at du ikke modtager SU i praktikperioden, og at praktikvirksomheden derfor typisk betaler løn. Du er dog ikke garanteret løn i praktikperioden.

IDA og Studierådet for de ingeniørstuderende i Danmark har fastsat en vejledende mindsteløn for diplomingeniører i praktik.

Eksempler på relevante praktikvirksomheder:

Praktik i ny teknologi

I praktik hos Novo Nordisk

Peter Jespersgaard har fokuseret på automatiserede løsninger og robotintegration i sin praktik hos Novo Nordisk: 

"Det har været fedt at starte på noget nyt, og jeg er blevet taget rigtig godt imod som praktikant. Selvom jeg stadig er under uddannelse, så får jeg en del opgaver, som jeg er ansvarlig for, så det er fedt at blive udfordret. Jeg har også en mentor, som jeg kan sparre med, hvis der skulle blive noget, jeg er i tvivl om."

Læs om Peters vej fra smed til ingeniørstuderende

Peter Jespersgaard

I praktik om hydraulik

Jakob Børsting Møller er nysgerrig på at lærer nyt, og har derfor valgt en praktikplads hos ASA-LIFT, hvor han kunne blive klogere på hydraulik:

"Jeg valgte ASA-LIFT som praktikplads, fordi jeg gerne vil lære om hydraulik. Jeg vidste ikke noget om det i forvejen, men på Absalon har vi lært at arbejde selvstændigt. Her har jeg lært om metode og struktur – og den viden har jeg brugt i min praktik, når jeg har stået overfor en ny opgave," fortæller Jakob. 

Læs om Jakobs oplevelser som del af det første hold på uddannelsen

Portræt af Jakob i hans praktik hos ASA Lift