Del

Diplomingeniør i maskinteknologi

Lær at kombinere matematik og automation til systematisk problemløsning

Igennem 3½ års uddannelse til diplomingeniør i maskinteknologi i Kalundborg møder du en højteknologisk industri på helt tæt hold, så du lærer at arbejde med de reelle problemstillinger, du kan komme ud for i en maskinteknologisk virksomhed. 

Uddannelsen foregår i en tæt kobling mellem teori og praksis, hvor du opnår systemforståelse for komplekse industrianlæg og teknologier, så du kan arbejde både innovativt og lære at optimere produktion og processer i en virksomhed med øje for økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige hensyn. 

Du vil under uddannelsen opbygge erfaring med innovation, projektledelse og forretningsforståelse, og du vil lære både at samarbejde og styre samarbejde på tværs af fagligheder i en industriel produktion.

Under uddannelsen får du kompetencer til at forstå og udvikle den teknologi, der bruges særligt i den bioteknologiske industri, der har en høj koncentration i Kalundborg, og du får en grundig ingeniørfaglig og teknisk viden om drift, udvikling og produktion i forbindelse med anlæg, der bygger på bioprocesser.

 

Uddannelsens faglige elementer

I undervisningen vil du komme til at arbejde både teoretisk og praktisk i værksteder, på campus og komme på virksomhedsbesøg for at opnå forståelse for den praktiske håndtering af maskinteknologiske problemstillinger.

Du vil blandt andet opbygge faglige kompetencer inden for:

 • Materiale- og proceslære for metaller og plast
 • Overblik over maskinelementer
 • Styrkeberegninger
 • Energiberegninger
 • Dynamisk mekanik
 • Grundlæggende elektroteknik
 • Fluid mekanik
 • Automation
 • Sikkerhed, kvalitet, certificering
 • Systematisk problemløsning, skitsering
 • Projektledelse og arbejde med teams

I næsten alle kurser vil der være inkluderet konkrete problemstillinger og/eller projektarbejde, hvor vi tager udgangspunkt i en eller flere af vores maskinteknologiske samarbejdsvirksomheder.

Valgfag

Valgfag er din mulighed for at fordybe dig ekstra i dine særlige interesser i slutningen af uddannelsens 3½ år, og udvalget af valgfag udvikler vi løbende sammen med de studerende i forhold til de studerendes interesseområder. 

Læs mere om de enkelte fag under kursusbeskrivelser.

Følg os på Instagram
Følg os på Instagram på @AbsalonEngineering, hvor vi viser dig glimt fra vores studieliv i Kalundborg.
Følg os på Facebook
Følg diplomingeniøruddannelserne på Facebook om stort og småt fra hverdagen på campus.