Gå til hovedindhold

Fremtid og karriere

Sygehuse

Fysioterapeuter arbejder på hospitaler med såvel patienter med akutte lidelser som med rehabilitering efter funktionstab.

Privat praksis

I privat praksis behandler fysioterapeuter kroniske og akutte lidelser i bevægeapparatet, og de arbejder med sygdomsforebyggelse og sundhedsfremmende initiativer.

Undervisning og rådgivning

Mange fysioterapeuter arbejder desuden med undervisning på sundhedscentre, træningscentre og aftenskoler og som konsulenter med egen virksomhed.

Herudover arbejder fysioterapeuter i bedriftssundhedstjenesten, på skoler, i private virksomheder, idrætsorganisationer og idrætsklinikker, på institutioner for børn, ældre, psykisk handikappede og mentalt retarderede og som sagsbehandlere og behandlere i den kommunale sektor.

Når du er uddannet fysioterapeut, skal du søge autorisation hos Sundhedsstyrelsen for at få lov til at praktisere faget.

Som fysioterapeut har du også gode muligheder for at få arbejde i udlandet.

Som færdiguddannet fysioterapeut kan du også bruge fysioterapeutuddannelsen til at specialisere dig yderligere ved at tage en diplom-, master- eller kandidatuddannelse.

Muligheder for videre- og efteruddannelse

Læs mere om videreuddannelse

Videreuddannelse

Fysioterapeuter har mange muligheder for videreuddannelse. Både i form af mono- og tværfaglige diplom-, master- og kandidatuddannelser med efterfølgende mulighed for ph.d.-forløb.

De 3 mest populære kandidatuddannelser blandt fysioterapeuter i Danmark er:

Læs mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Danske fysioterapeuters hjemmeside