Gå til hovedindhold

Om fysioterapeutuddannelsen

På uddannelsen lærer du at kunne undersøge, træne og behandle patienter med smerter og dysfunktioner og at kunne rådgive mennesker om forebyggelse, sundhed og trivsel.

Fysioterapeutuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Det er en mellemlang videregående uddannelse med høj grad af integration mellem teori og praksis.

Uddannelsen er opdelt i 7 semestre på i alt 210 ECTS-point. Hvert semester har en varighed på ca. ½ år og udgør 30 ECTS-point.

På uddannelsen lærer du et konkret håndværk samtidig med, at du fagligt og personligt udvikler dig og bliver i stand til at have med forskellige grupper af mennesker at gøre.

Fysioterapeutuddannelsen er en alsidig uddannelse, hvor du udfordres på alle dine kompetencer, både de praktiske, teoretiske og personlige.

Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi er at kvalificere dig til efter endt uddannelse selvstændigt at kunne lede, udføre og koordinere patient- og borgercentreret fysioterapeutisk virksomhed gennem evidensbaseret praksis. Fysioterapeuten retter sine ydelser mod såvel den danske sundhedssektor som et globalt sundhedsperspektiv med det formål at fremme, optimere, vedligeholde og genskabe funktionsevne, sundhed og livskvalitet for borgere gennem alle livets faser.