Gå til hovedindhold

Merituddannelse Meritpædagog - Model 2

På model 2 studerer du på deltid og har to dages fremmøde på alle 3,5 års studietid. Dette muliggør, at du er på din arbejdsplads 3 dage om ugen igennem hele uddannelsen.

Ud over de to dages fremmøde på studiet om ugen, er de øvrige aktiviteter netbaserede. Dit study load er på 25 timer om ugen.

Model 2 udbydes kun som rekvirerede forløb i samarbejde med kommuner og institutioner

Tilrettelæggelse

Uddannelsen er bygget op af en grundfaglighed, som strækker sig over næsten de to første studieår. 1. praktik er udstrakt over en længere periode og indgår som en af de to uddannelsesdage på grundfagligheden.

Derefter følger valgfag og specialiseringsdelen, som bl.a. indeholder et tværprofessionelt modul. Studiet afsluttes med bachelorprojektet.

Grafisk figur de viser uddannelsens tilrettelæggelse

På specialiseringsdelen specialiserer du dig inden for det fagområde, du har din erfaring fra. Hvis du f.eks. tidligere har arbejdet som pædagogmedhjælper indenfor specialområdet, vil du automatisk blive tildelt social- og specialpædagogik som specialisering.

Læs mere om specialiseringer på pædagoguddannelsen her 

Pædagoguddannelsen er en generalistuddannelse, så selvom du bliver tildelt specialiseringen i f.eks. social- og specialpædagogik, bliver du også på denne del af uddannelsen undervist inden for alle tre specialiseringer.

FAQ

Kontakt

Jacob Guldager Søe (jags)

Uddannelses-, samt efter- og videreuddannelsesleder
Pædagoguddannelsen
Roskilde