Gå til hovedindhold

Merituddannelse Meritpædagog - Model 2

Model 2 er for dig, der i højere grad vil arbejde under uddannelsen.

I denne tilrettelæggelse af meritpædagoguddannelsen følger du det strukturen for grunduddannelsen på e-læring med fremmøde én dag om ugen gennem hele uddannelsen. Hertil kommer studiegruppearbejde samt asynkrone e-læringsaktiviteter.

Undervisningen forgår i Roskilde og uddannelsen har en varighed på 3 år.

Indhold og opbygning

Uddannelsen er bygget op af en grundfaglighed, som strækker sig lidt ud over første studieår. Derefter følger specialiseringsdelen, som også indeholder et valgmodul og et tværprofessionelt modul. Studiet afsluttes med bachelorprojektet.

Du følger strukturen for grunduddannelsen på e-læring med fremmøde én dag. Øvrig undervisning er e-læringsbaseret. Der skal forventes en samlet studietid på ca. 40 timer om ugen.

Model 2 er tilrettelagt, så du nemmere kan bevare en tilknytning til din arbejdsplads i løbet af din uddannelse.

På model 2 vil du studere sammen med de studerende fra pædagoguddannelsens e-læringshold.
 

Illustration af uddannelsesforløbet

FAQ

Læs mere om