Gå til hovedindhold

Omstillingsfonden

Søg om 10.000 kr. om året til efter-og videreuddannelse

Med midler fra omstillingsfonden kan du søge om tilskud til efter- og videreuddannelse. 

Det kan søge om tilskud hvis:

 

 • Du er faglært eller ufaglært
  - Faglært: en færdig uddannelse fra en erhvervsuddannelse 
  - Ufaglært: ingen formel uddannelse efter studentereksamen (stx, hhx, htx, hf eller lignende)
   
 • Du har en
  - Professionsbachelor
  - Professionsbachelor top-up
  - Erhvervsakademiuddannelse
  - Akademi og diplomuddannelse
   
 • Du er i job 
  - Vi skelner ikke mellem heltids- og deltidsbeskæftigelse
  - Det er et krav, at du er ansat i Danmark ved fagets start.
   
 • Du kan søge tilskud til:
  - Akademi- og diplommoduler (tilskud til moduler fra Diplom i Ledelse kan kun søges af ufaglærte/faglærte)
  - Fagspecifikke kurser 
  - Enkeltfag på læreruddannelsen udbudt under åben uddannelse 
  - Enkeltfag på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi (Tompladsordningen)
  - Meritlærer
  - Meritpædagog 
   
 • Du kan maksimalt søge 10.000 kr. om året
  Hvis du allerede har opbrugt det beløb, kan du ikke få bevilget mere tilskud samme år. 
   
 • Du skal udfylde tro og love-erklæringen, samtidig med at du tilmelder dig

Sådan søger du

Find det modul/kursus du ønsker at deltage i og klik på linket til tilmelding.

Du skal huske at udfylde en tro- og loveerklæring, og underskrive og uploade erklæringen samtidig med at du ansøger om optagelse. Du kan ikke søge om tilskud efter studiestart. (Alle felter skal udfyldes, med undtagelse af 4a og 4b , hvis der er sat kryds i "Nej"

OBS! midlerne er begrænsede og tildeles efter først-til-mølle. 

Spørgsmål?

Spørgsmål vedr. omstillingsfonden kan rettes til EVU-administrationen på mail evu-omstillingsfond@pha.dk

Følgende er ikke omfattet af ordningen og kan ikke ansøge om tilskud

 • Personer der har gennemført en bachelor fra universitetet eller højere niveau
 • Selvstændige opfattes ikke som ansatte
 • Studiejobs er ikke godkendt som deltidsbeskæftigelse
 • Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud til deres medarbejderes uddannelse
 • Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud