Gå til hovedindhold

Fremtid og karriere

Som administrationsbachelor får du en uddannelse med en tæt kobling mellem teori og praksis. Det vil sige, at når du er færdig med din uddannelse - er du jobparat. Du vil fra dag ét kunne fungere på enhver arbejdsplads inden for dit arbejdsfelt. Det er det, der gør dig til en attraktiv arbejdskraft. 

En professionsbachelor i offentlig administration ruster dig til en karriere i såvel et ministerium, en kommune, i regionen, EU eller i en privat virksomhed. Mulighederne er mange, og du kan i høj grad selv være med til at skabe dem.

Du vil blive ansat til at udføre mange forskellige typer af administrativt arbejde som fx projektledelse, økonomistyring, kommunikationsopgaver, analyse- og udviklingsarbejde, sagsbehandling, politikudvikling og vejlednings- og konsulentopgaver.

Eksempelvis kan du få job i et jobcenter, en HR- eller økonomiafdeling eller en statslig styrelse. Dine kompetencer er dog også efterspurgte i private virksomheder og interesseorganisationer, som fx i en fagforening eller NGO.

Du kan også vælge at videreuddanne dig på universitetet eller efter nogle år på arbejdsmarkedet supplere din uddannelse med fx en diplomuddannelse i ledelse.

Muligheder for videre- og efteruddannelse