Gå til hovedindhold

Fremtid og karriere

Pædagoguddannelsen kvalificerer dig til at arbejde inden for hele det pædagogiske arbejdsfelt. Som pædagog kan du blive ansat i en lang række institutionstyper både i privat og offentlig regi. Fx i:

 • Vuggestuer og børnehaver
 • SFO’er
 • Fritids- og ungdomsklubber
 • Skoler
 • Specialinstitutioner
 • Fængsler og sikrede afdelinger
 • Psykiatrien
 • Asylcentre
 • Kommuner og foreninger
 • Døgninstitutioner for børn og unge
 • Alkohol- og narkobehandlingsinstitutioner
 • Ældrecentre

Muligheder for videre- og efteruddannelse