Gå til hovedindhold

Dagtilbud

Udbydes på: Campus Holbæk, Campus Roskilde, Campus Slagelse og Campus Vordingborg. I Campus Vordingborg dog kun ved studiestart i september. 

Specialiseringen Dagtilbud er for dig der 

 • vil spille en unik rolle i de tidlige og afgørende år for børn - du kan være med til at ændre et barns liv
 • vil skabe grundlag for børns trivsel, udvikling og læring gennem hele livet
 • vil udvikle børns motorik, sprog, sanser,  personlige- og sociale egenskaber
 • både kan lide at lege og samtidig bevare det professionelle overblik
 • vil indgå i tæt samarbejde med kollegaer og tage ansvar for at rammesætte og organisere gode og spændende læringsmiljøer
 • vil være i tæt dialog med forældre - herunder  rådgive og vejlede i forbindelse med børns udvikling
 • vil være med til at sikre kontinuitet i børns overgang fra hjem til dagtilbud og senere fra dagtilbud til SFO/skole.
 • vil arbejde professionelt med menneskelige relationer, hvor samarbejde med familie, sociale netværk og andre professionelle er særligt afgørende.
 • vil lære om dagtilbudsloven og hvordan du udformer læreplaner, som er en forudsætning for arbejdet med børn i dagtilbud

Her arbejder du typisk som pædagog i dagtilbud

 • Vuggestue (evt. profilinstitution med natur, bevægelse, teater, udeliv etc.)
 • Børnehave (evt. profilinstitution med natur, bevægelse, teater, udeliv etc.)
 • Integreret institution (0-6 år) (evt. profilinstitution med natur, bevægelse, teater, udeliv etc.)
 • Dagplejepædagog (Rådgivning og pædagogisk udvikling i dagplejen, kræver evt. videreuddannelse)