Gå til hovedindhold

Fremtid og karriere

Scanning på radiografuddannelsen

Radiografer arbejder primært på de offentlige sygehuses billeddiagnostiske, stråleterapeutiske og nuklearmedicinske afdelinger.

Du vil typisk arbejde på et hospital og have ansvar for at udføre mange forskellige typer undersøgelser og behandlinger – både almindelige røntgenundersøgelser af fx knogler, hjerte og lunger og mere komplekse undersøgelser og behandlinger som CT-, MR-, og ultralydsscanning, gennemlysning, nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi.

Jobmuligheder uden for hospitaler er fx:

  • Ansat i et privat firma som produktspecialist eller sælger
  • Industriradiograf – fx opgaver med kvalitetssikring af industrielle materialer
  • Underviser på uddannelsesinstitutioner

Nogle radiografer planlægger og udfører strålebehandlinger af kræftpatienter på hospitalernes strålebehandlingsafsnit, mens andre arbejder på nuklearmedicinske afdelinger, hvor man danner billeder på baggrund af radioaktive stoffer.

Udover at have ansvaret for den tekniske side af undersøgelserne, hvor billedkvalitet og strålehygiejne er vigtige nøgleord, skal radiografen også yde pleje og omsorg til patienter og pårørende.

Du skal forvente et job, hvor der kan være skiftende arbejdstider, fordelt på dag-, aften- og nattevagter.

Radiografer skal have autorisation. Det betyder, at du skal have bestået en uddannelse som radiograf og have fået autorisation af Sundhedsstyrelsen for at få ret til at arbejde som radiograf.

Ledende radiografer arbejder med budget- og regnskabsstyring, forskning og faglig udvikling samt personaleledelse, vagtplanlægning og undervisning.

Muligheder for videre- og efteruddannelse