Gå til hovedindhold

Om radiografuddannelsen

Radiografundervisning i klinik

Radiografuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Det er en mellemlang videregående uddannelse med høj grad af integration mellem teori og praksis.

Uddannelsen er opdelt i 7 semestre på i alt 210 ECTS-point. Hvert semester har en varighed på ca. ½ år og udgør 30 ECTS-point.

På uddannelsen lærer du et konkret håndværk samtidig med, at du fagligt og personligt udvikler dig og bliver i stand til at have med forskellige grupper af mennesker at gøre.

Uddannelsen består først af en basisdel og dernæst af en studieretningsdel, hvor du specialiserer dig.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i radiografi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Radiography.

Fagområder

  • Sundhedsvidenskab, der fx indeholder radiografi, nuklearmedicinsk teknologi, radiologisk teknologi, stråleterapeutisk teknologi, farmakologi, forskningsmetodologi og statistik, sundhedsinformatik, folkesundhedsvidenskab og epidemiologi.
  • Naturvidenskab, der fx indeholder radiografisk billeddannelse, radiografisk anatomi og fysiologi, biokemi, mikrobiologi og infektionspatologi, radiologi, patologi,  strålebiologi og strålebeskyttelse.
  • Samfundsvidenskab, der fx idenholder praksisinnovation og entreprenørskab, jura, organisation, ledelse og sundhedsøkonomi.
  • Humanvidenskab, der fx indeholder filosofi, pædagogik, psykologi, etik og kommunikation.

Du får også undervisning i de forskellige undersøgelsesteknologier, radiografer arbejder med. F.eks.:

  • Røntgenteknik
  • MR-teknik
  • Ultralydsteknik

 

Grundlæggende opbygning

Praktikgaranti

På uddannelsen er du sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen