Gå til hovedindhold

Praktik på socialrådgiveruddannelsen

På 4. semester ligger uddannelsespraktikken. Praktikperioden er på 20 uger og er ulønnet.

Her får du mulighed for at arbejde med fagligt relevante problemstillinger i praksis og observere arbejdet, reflektere over arbejdsopgaverne og selvstændigt prøve kræfter med arbejdet som socialrådgiver. Praktikken foregår inden for stat, region eller kommuner i Region Sjælland.

Det er også muligt at tage din praktik i udlandet.  Du kan læse mere om dine internationale muligheder her
 
Praktikken vægter med 30 ECTS-point og afsluttes med en ekstern prøve.
Praktikken skal i samspil med uddannelsens teoretiske dele styrke din læring og bidrage til opfyldelse af uddannelsens mål for læringsudbytte.

I praktikken får du mulighed for at arbejde med fagligt relevante problemstillinger og opnå kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Praktikforløbet tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende

Praktikken er ulønnet

 Uddannelsen sørger for et stort udvalg af praktikpladser, som uddannelsen fordeler. Man skal/må derfor ikke selv finde en praktikplads.

Praktikkens læringsmål

Viden om:

 • De politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske rammer for praktikinstitutionen
 • De sociale problemer og livsbetingelser for praktikinstitutionens målgruppe
 • Praktikinstitutionens værdier og etiske dilemmaer samt valg af metoder og indsatser
 • Tværprofessionelt samspil som det udfolder sig i praktikinstitutionen

Færdigheder i at:

 • Beskrive og analysere livsbetingelser og sociale problemer
 • Foretage faglige prioriteringer i forhold til borgerens ressourcer
 • Mestre færdigheder og varetage funktioner i socialrådgivning relateret til opgaverne i den studerendes praktikinstitution, fx rådgivning, koordination myndighedsudøvelse, anvendelse af juridisk metode, forhandling og udvikling
 • Formidle faglige problemstillinger, løsninger og afgørelser målrettet og forståeligt
 • Indgå i drøftelser og udvikling af praktikinstitutionens arbejde

Kompetencer til at:

 • Indgå i og reflektere over praktikinstitutionens organisatoriske rammer
 • Kommunikere og samarbejde med forskellige målgrupper
 • Håndtere modsætningsfyldte krav og forventninger
 • Beskrive forventet effekt, kvalitet og pris i forhold til praktikinstitutionens sociale indsats
 • Indgå i tværprofessionelt samarbejde
 • Identificere egne faglige og personlige forudsætninger og egne læringsbehov i tilknytning til professionen