Gå til hovedindhold

Uddannelsen som e-læring

Med socialrådgiveruddannelsen som e-læring får du præcis den samme uddannelse, som når man tager den traditionelle socialrådgiveruddannelse. Forskellen ligger i undervisningsformen. Du får således de samme kompetencer og kan varetage de samme jobfunktioner. 

Selvstændighed - ansvarlighed - frihed

E-læring er en studieform med fleksibilitet og autonomi som i høj grad er baseret på arbejde i studiegrupper. Du er selv ansvarlig for at tilrettelægge din tid mellem seminarerne, så du både får læst pensum og arbejdet med studiespørgsmål og opgaver i samarbejde med din studiegruppe. Studieformen kræver selvdisciplin og ansvarlighed eftersom den indeholder en del selvstændig studieaktivitet. Vidensdeling er desuden et grundlæggende princip ved e-læring, og der stilles derfor store krav til åbenhed de studerende imellem. 

Tilrettelæggelse og undervisning

Uddannelsen varer 3 ½ år og er et fuldtidsstudie.

Som følge af studieformen er undervisningen de obligatoriske lange undervisningsdage, der vil blive afholdt på Socialrådgiveruddannelsen i Nykøbing.

Undervisningen afholdes 2-3 hver anden uge i tidsrummet 9-18. Uddannelsen starter med 3 sammenhængende introduktionsdage, der ligger i ugen op til studiestart og foregår i Nykøbing. Her vil du få introduktion til uddannelsen, uddannelsens læringsplatform ItsLearning og andre forhold, der har betydning for dit studie. Der kan imellem seminarerne forekomme virtuel undervisning i dagtimerne.

Selvom du er e-læringsstuderende, har du samme muligheder som de øvrige studerende: Du kan studere og komme i praktik i udlandet, og du har de samme muligheder for videreuddannelse. Du vil også få tilbud om deltagelse i gæstelærerundervisning og andre særligt tilrettelagte forløb sammen med de ordinære hold.

Tidsforbug

Når du læser Socialrådgiveruddannelsen som e-læring skal du beregne samme tidsforbrug til studiet som de studerende på den ordinære uddannelse; altså en studieaktivitet der svarer til minimum 40 timer om ugen. Uddannelsen er ikke et særligt tilrettelagt deltidsforløb for studerende med fuldtidsarbejde.

På det første seminar bliver der dannet studiegrupper, da en stor del af undervisningen er baseret på samarbejdet med andre studerende. Studiegrupperne er til god støtte både fagligt og personligt. Arbejdet i studiegruppen er medvirkende til at udvikle samarbejdskompetencer, der er vigtige i dit fremtidige arbejde som socialrådgiver.

Studiegrupperne er særligt vigtige på uddannelsen som e-læring, og det er derfor af afgørende betydning for gennemførelse af studiet, at man som studerende er indstillet på at deltage aktivt i sin studiegruppes arbejde gennem hele uddannelsen.

Praktik

Praktikken er placeret på 4. semester (2. studieår). Praktikken varer i alt 5 måneder og er med fuld tilstedeværelse, dvs. 37 timer om ugen. Praktikken er ulønnet. Det er Professionshøjskolen Absalon som er ansvarlig for at finde praktikpladser, du skal ikke selv rette henvendelse til et evt. praktiksted.

Adgangskrav

Adgangskravene til socialrådgiveruddannelsen som e-læring er de samme som til den ordinære uddannelsesform. Ligesom den ordinære Socialrådgiveruddannelse er e-læringsuddannelsen også berammet til 210 ECTS.

De obligatoriske seminarer bliver afholdt på:

Socialrådgiveruddannelsen, Nykøbing F
Bispegade 5
4800 Nykøbing F
socialraadgiver@pha.dk
Tlf. 7248 3306

2-3 mødedage hver 14. dag