Gå til hovedindhold

”Vi udfordrer skolebørnene kognitivt og fysisk”

Børnene kan finde geometriske former alle vegne, når Cecilie Pristed Jønsson leger med matematisk opmærksomhed i en skoleklasse. De kreative og fysiske aktiviteter, der er mulige med de større børn, tiltaler både hende, og hendes medstuderende Rikke Strange Jensen, der læser på specialiseringen Skole og fritid under pædagoguddannelsen.

Både krop og hoved skal aktiveres på pædagoguddannelsen og det tiltaler Cecilie Pristed Jønsson, der er studerende på specialiseringen Skole og fritid på tredje år.

Matematisk opmærksomhed bringer de pædagogiske færdigheder ind i klasserummet, når Cecilie Pristed Jønsson, der er på tredje år af sin uddannelse, leger læring ind i børnene i sin praktik.

”Børnene opdager slet ikke, at de lærer noget, mens de leger. Det er helt vildt at se, hvor meget børnene lever sig ind i det,” siger Cecilie Pristed Jønsson, pædagogstuderende på specialiseringen Skole og fritid.

På pædagoguddannelse har hun fået teoretisk indsigt og praktiske erfaringer med at analysere og planlægge pædagogiske aktiviteter, der fremmer fællesskaber mellem mennesker i alle aldre. Hun har også lært at bidrage fagligt i tværprofessionelle samarbejdssituationer med andre faggrupper som lærere og social- og sundhedspersonale.

Sammen med sin medstuderende, Rikke Strange Jensen, har Cecilie Pristed Jønsson derfor været både i skolen og SFO’en, når de har været i praktik. På den måde lærer de at skabe sammenhæng mellem leg og læring og bygge bro mellem børnenes skole- og fritidsliv.

”Det er fedt med to praktiksteder i ét og det er udfordrerende at lave de kreative og fysisk komplicerede aktiviteter med så store børn,” siger Rikke Strange Jensen, der er færdig med sin uddannelse til januar.

Både hende selv og Cecilie Pristed Jønsson havde en uddannelse som pædagogisk assistent, og erhvervserfaring indenfor det pædagogiske område, med i rygsækken, da de startede på pædagoguddannelsen.

Pædagogstuderende Rikke Strange Jensen føler sig hjemme i sit fag, når hun oplever, hvordan fem minutters samtale med et barn kan gøre en stor forskel.

Hjælper børnene med at finde deres største ressourcer og potentialer

Det er både kroppen og hovedet, der aktiveres på pædagoguddannelsen. Samtidig har Cecilie Pristed Jønsson deltaget i tilvalgsmodulet sundhedsfremme, krop og bevægelse, og derfor bliver fysiske aktiviteter ofte sat i gang, når hun arbejder med børnene. Hun anvender sin faglighed til at udfordre dem motorisk og give dem mod på nye udfordringer.

”Det er så fedt, at jeg kan bruge mig selv sammen med kompetencerne fra studiet, til for eksempel at udfordre børnene fin- og grovmotorisk. Jeg kan få børnene til at engagere sig og give dem lyst til at prøve noget nyt. Det er meget tilfredsstillende,” siger Cecilie Pristed Jønsson om sit arbejde med børnene.

Undervejs i studiet har hun og hendes medstuderende fået kompetencer til at arbejde med blandt andet æstetisk formsprog, kropslige og digitale udtryksformer og natur og udeliv. Alt sammen med det formål at udvikle børnene, styrke og understøtte fællesskaber og skabe deltagelsesmuligheder for alle.

Hun anvender, ligesom sin medstuderende, sin faglighed til at hjælpe børnene til at finde deres største ressourcer og potentialer.

”Vores engagement giver ungerne mere lyst til at være med og deres engagement giver os lyst til at fortsætte vores arbejde med dem,” siger Cecilie Pristed Jønsson om det pædagogiske arbejde med børnene. Hun suppleres af Rikke Strange Jensen:

”Jeg føler mig virkelig hjemme i mit fag, når jeg oplever, hvordan fem minutters samtale kan gøre en forskel for et barn med en trist dag.”

Et job i sigte

Cecilie Pristed Jønsson har allerede nu lovning på et job efter uddannelsen, hvor hun skal arbejde med udsatte børn. Men hun vil også meget gerne arbejde mere med børn i skole og SFO-regi.  Pædagoguddannelsen giver mange muligheder for både videreuddannelse og job, og hendes medstuderende har mange forskellige karriereplaner.

”Mit drømmejob er at blive pædagogisk dramakonsulent, hvor jeg kan have korte pædagogiske forløb med børnene. Men jeg kunne også godt tænke mig at komme ud og arbejde i en klub,” siger Rikke Strange Jensen.