Gå til hovedindhold

Akademiuddannelse Akademiuddannelse i socialpædagogik

Uddannelsen er for dig, der arbejder med mennesker i udsatte positioner og gerne vil styrke dine kompetencer inden for dit felt.

Med uddannelsen får du:

 • Viden, der gør det muligt at arbejde med større sikker faglighed og som understøtter, at du kan begrunde dine handlinger i praksis og indgå i drøftelser med kolleger, sagsbehandlere og pårørende.
 • Pædagogiske metoder til at udvikle din praksis.
 • Redskaber til at håndtere vanskelige situationer i jobbet.
 • Større kendskab til love og regler på det socialpædagogiske område.

Med uddannelsen får arbejdspladsen:

 • Medarbejdere, som er fagligt stærkere og mere kvalificerede i deres opgaveløsning.
 • Sikret, at man har kompetent personale til at løfte netop den opgave, der er arbejdspladsens kerneopgave.
 • Ofte en positiv effekt på fastholdelse af medarbejdere.

 

Uddannelsens moduler og opbygning

Hvis du ønsker at tage en hel uddannelse, skal du gennemføre:

 • Tre obligatoriske moduler (i alt 30 ECTS)
 • To valgfrie moduler (i alt 20 ECTS) 
 • Et afgangsprojekt (10 ECTS).

Hele uddannelsen er på 60 ECTS point, men du kan også vælge kun at tage enkelte moduler. Uddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter, den er påbegyndt. 

Målgruppe

Uddannelsen er for dig:

 • der arbejder – eller ønsker at arbejde på en social- eller specialpædagogisk institution 
 • der arbejder med udsatte børn, unge eller voksne, mennesker med nedsat funktionsevne, anbragte børn og unge og voksne i fx socialpsykiatrien.

Er du omsorgs- eller pædagogmedhjælper på en social- eller specialpædagogisk institution eller i socialpsykiatrien og ønsker at styrke din faglighed inden for dette område, eller har du en anden faglig baggrund, der kræver, at du styrker din socialpædagogiske baggrund, så er denne uddannelse en mulighed for at få formelle kompetencer til at arbejde med høj faglig kvalitet.

Fleksible forløb

Drømmer du om at sammensætte din efteruddannelse så den matcher tværfagligheden i din arbejdsvirkelighed?

Et fleksibelt forløb giver dig mulighed for at sammensætte din efteruddannelse med et modulvalg, der ikke følger efteruddannelsernes almindelige opbygning.Læs mere her

Praktisk information