Gå til hovedindhold

Valgmodul Børns sprogtilegnelse

Få inspiration til arbejdet med børns sprogtilegnelse og det sproglige og kommunikative læringsmiljø.

Modulet er egnet som det første af tre moduler undervejs til at blive sprogvejleder. Modulet vil give dig et grundlæggende vidensfundament om børns sprogtilegnelse og forskellige læringsmiljøers betydning for den sproglige og kommunikative tilegnelse.

Om modulet

Tablist controls