Gå til hovedindhold

Uddannelsesretning Børns sprog

Bliv en kvalificeret sprogvejleder

Kvalificer dig til at varetage de udviklende, rådgivende, evaluerende og koordinerende funktioner omkring børns sproglige udvikling.

Uddannelsesforløbet er målrettet dig, der vil udvikle færdigheder i at arbejde med børns sprog i dagtilbud og andre pædagogiske kontekster på baggrund af indsigt i børns sproglige og kommunikative tilegnelse og udvikling.

  • Du vil kunne indgå i et vejledende samarbejde med forældre, kolleger og tværprofessionelle samarbejdspartnere.
  • Du vil få ny faglig viden om børns sprogtilegnelse og kommunikative udvikling, du vil kunne arbejde med sprogmiljøets betydning for børns sproglige færdigheder, og vil kunne begrunde og evaluere relevante sprogindsatser rettet mod forskellige målgrupper.
  • Du vil få viden om og færdigheder i at rammesætte, planlægge, gennemføre, evaluere og videreudvikle sprogindsatser i organisationen i rollen som sprogvejleder
  • Du skal have gennemført sproguddannelsens  tre moduler for at kunne kalde dig sprogvejleder.

For at opnå en fuld Pædagogisk Diplomuddannelse med uddannelsesretningen Børns sprog skal du gennemføre nedenstående fagmoduler samt de tre gennemgående obligatoriske moduler.

Modulerne kan også studeres selvstændigt eller som led i en hel diplomuddannelse. Modulerne udbydes både som åben uddannelse for et blandet hold med deltagere fra forskellige steder eller kan indgå i et skræddersyet forløb.

Retningens moduler og kurser

Sprogpædagogik og sprogindsatser

Beskæftiger du dig med sproglige læringsmiljøer? Så meld dig til modulet Sprogpædagogik og sprogindsatser. Her bliver du klædt på til at kvalificere børns sproglige og kommunikative udvikling i dagligdagens leg og relationer. Aktiv deltagelse i givende relationer med andre f.eks. i legen har stor betydning for udviklingen af sprog. På dette modul lærer du blandt andet at arbejde med de kommunikative, sociale og relationelle vilkårs betydning for den sproglige og skriftsproglige tilegnelse og udvikling, på såvel individ som gruppeniveau.

Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog

Vil du være med til at kvalificere og facilitere de pædagogiske forandringsprocesser, som styrker børns sprog? På dette modul kommer du til at arbejde med vejledning af kolleger og forældre, lære at bearbejde data og metoder til dokumentation og evaluering af sproglig praksis. Sprog og kommunikation er en vigtig forudsætning for børns trivsel. På dette modul lærer du ikke kun at dokumentere og evaluere sproglig praksis du kan også, med indsigt og forståelse for børns sproglige udvikling vejlede kolleger og forældre. Lær at udvikle specifikke og generelle sprogindsatser for børn. Modulet er et ud af tre moduler som led i uddannelsen til sprogvejleder.