Gå til hovedindhold

Uddannelsesretning Børns sprog

Bliv en kvalificeret sprogvejleder

Kvalificer dig til at varetage de udviklende, rådgivende, evaluerende og koordinerende funktioner omkring børns sproglige udvikling.

Uddannelsesforløbet er målrettet dig, der vil udvikle færdigheder i at arbejde med børns sprog i dagtilbud og andre pædagogiske kontekster på baggrund af indsigt i børns sproglige og kommunikative tilegnelse og udvikling.

  • Du vil kunne indgå i et vejledende samarbejde med forældre, kolleger og tværprofessionelle samarbejdspartnere.
  • Du vil få ny faglig viden om børns sprogtilegnelse og kommunikative udvikling, du vil kunne arbejde med sprogmiljøets betydning for børns sproglige færdigheder, og vil kunne begrunde og evaluere relevante sprogindsatser rettet mod forskellige målgrupper.
  • Du vil få viden om og færdigheder i at rammesætte, planlægge, gennemføre, evaluere og videreudvikle sprogindsatser i organisationen i rollen som sprogvejleder
  • Du skal have gennemført sproguddannelsens  tre moduler for at kunne kalde dig sprogvejleder.

For at opnå en fuld Pædagogisk Diplomuddannelse med uddannelsesretningen Børns sprog skal du gennemføre nedenstående fagmoduler samt de tre gennemgående obligatoriske moduler.

Modulerne kan også studeres selvstændigt eller som led i en hel diplomuddannelse. Modulerne udbydes både som åben uddannelse for et blandet hold med deltagere fra forskellige steder eller kan indgå i et skræddersyet forløb.