Gå til hovedindhold

Valgmodul Forandringsledelse

Forandringsledelse har fokus på at lede forandringsprocesser og tiltag i egen organisation, herunder at indgå i faglige, tværfaglige og tværorganisatoriske samarbejder. Du får viden om forskellige teorier og modeller, der omhandler forandrings- og udviklingsprocesser. Og du lærer at udvælge de bedst egnede i forhold til den situation, du står i.

I en virkelighed med stigende krav om innovation, effektivitet og forventningen om, at du som leder kan sikre ejerskab over strategiske mål, er forandringsledelse blevet en helt central opgave. Men det at arbejde med forandringer kræver både træning, viden og en stor opmærksomhed på egen tilgang.

Dette valgmodul på 5 ECTS er en del af diplomuddannelsen i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul.

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb. - Læs mere her

Om modulet

Jeg har været rigtig glad for mit forløb på valgmodulet Forandringsledelse og har allerede anbefalet det til mine kollegaer i ledelsesgruppen i min afdeling.

Modulet balancerer fint imellem en teoretisk gennemgang af forandringsteorier og diskussion i plenum med de andre kursister, hvor kursisternes egne eksempler og erfaringer fra den virkelige verden inddrages således, at det teoriske grundlag hele tiden får praktisk relevans.

Som leder, der står midt i en forestående fusion af to afdelinger på det nye Universitetshospital i Køge, har kurset givet mig med en masse inspiration og værktøjer, som jeg kan bruge i processen fremadrettet.
Anja Bate, Overlæge, ph.d.
Sjællands Universitetshospital, Næstved
Jeg har fået utrolig meget ud af modulet forandringsledelse.

Jeg ved at jeg er vanedyr, men jeg har altid sagt at jeg ikke er bleg for nye tiltag og nye måder at gøre ting på. Alligevel endte jeg i et kæmpemæssigt følelsesvirvar noget ala I dont get it, I dont like it and I dont like you, da vi fik af vide vi ikke skulle skrive en traditionel opgave, men udvikle et produkt med en video.
Når jeg, der er så groundet og i ro med mig selv, får det sådan når en egentlig lille ændring sker, så fik det mig for alvor til at anerkende det medarbejderne gennemgår når det er deres arbejdsliv der er ”truet” af fx nye retningslinjer, ændrede arbejdsgange osv.
Heidi Thorenfeldt, Assisterende afdelingssygeplejerske
Psykiatrisk Akutmodtagelse, Psykiatrien i Vordingborg
Tablist controls