Gå til hovedindhold

Valgmodul Inddragelse af børn, unge og familier

Få kompetencer til at arbejde inddragende med børn, unge og familier i udsatte positioner.

I arbejdet med børn, unge og deres familier i udsatte positioner, vil du som professionel få ny viden om området, og få finpudset dine kompetencer til at arbejde inddragende med målgruppen.

Modulet vil blandt andet gøre dig i stand til at reflektere over praksis og teori i forhold til det inddragende arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner.

Dette valgmodul på 10 ECTS indgår i retningen Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier, som er en del af Den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul.

Om modulet

Tablist controls

Der ydes tilskud til hel uddannelse eller enkelte moduler

Tilskud til den samlede uddannelse: Tilskud gives kun til en hel uddannelse (6 moduler) såfremt, der er tale om kommuner, der tilrettelægger lokale hold. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere

Tilskud til enkeltmoduler:

Se hvilke moduler, du kan få tilskud til her, som alle er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelse. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet. 

Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere