Gå til hovedindhold

Valgmodul Tilgange og begreber på børnehandicapområdet

Få kompetencer til at arbejde teoribaseret og reflekteret med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier med afsæt i de lovgivningsmæssige rammer.

I arbejdet med børn, unge og deres familier i udsatte positioner, vil du som professionel få ny viden om området, og få finpudset dine kompetencer til at arbejde inddragende med målgruppen.

Arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier er et område, der de senere år har været under stor udvikling. Det gælder særligt i forhold til, hvordan en funktionsnedsættelse skal forstås samt hvilken støtte der skal tilbydes. Børnehandicapområdet har stor bevågenhed i samfundet, hvilket stiller store krav til de socialarbejdere, der møder disse familier og behandler deres sager. 

Modulet vil blandt andet give dig viden om forskellige tilgange og forståelser indenfor handicapområdet, og sætte dig i stand til at sætte denne viden i spil inden for de lovgivningsmæssige rammer. 

Dette valgmodul på 10 ECTS  indgår i retningen Børnehandicap, som er en del af Den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul.

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb. - Læs mere her

Om modulet

Tablist controls