Gå til hovedindhold

Uddannelsesretning Diplomuddannelse i Skoleledelse

Praksisrettet uddannelse målrettet ledere på skoleområdet.

Ledere på skoleområdet har i disse år en helt særlig opgave, som består i at løfte elevernes læring og trivsel samtidig med, at en lang række forandringer skal realiseres.

Der skal tages ejerskab over kommunale strategier, som skal tilpasses skolens ønsker og udfordringer. Der skal samarbejdes med stærke fagprofessionelle, engagerede forældre, tydelige faglige organisationer og mange andre interessenter. Og det skal ske på tværs af forvaltninger og sektorer.

Det er en spændende udfordring, hvor man står i spidsen for afgørende beslutninger, der former fremtiden for børn og unge.

Fokus på både ledelse og styring

Uddannelsen arbejder med:

  • Hvad ledelse er for et fænomen, og hvem man er som leder
  • Lederens rolle, muligheder og betydning - fra politiske mål til elevers læring
  • Hvordan man leder og skaber løsninger i tværfaglige fællesskaber ved at inddrage og samarbejde med alle relevante faggrupper
  • Faglig ledelse, herunder lærende teams
  • Organisering: Hvordan opbygges skolen, hvordan fordeles opgaverne, og hvordan sikres fleksibel arbejdsplanlægning?
  • De rammer, man skal agere under: lovgivning, forvaltningspraksis, økonomi, osv.  

Stor vægt på det praksisnære

Tæt koblet til hverdagen

Undervisningen bygges op om de studerendes egne problemstillinger og dilemmaer. Under uddannelsen afprøves nye ledelsesformer og tiltag af i praksis og løbende reflekteres over handlingerne – også som en del af eksamen. Mange studerende oplever derfor, at studiet gør en stor forskel i forhold til at skabe resultater og indfri deres ambitioner på arbejdet.

Inspiration fra spændende indlægsholdere

På hvert modul inviteres skolechefer, skoleledere, lærere, forældre og konsulenter ind. De giver dels et billede af, hvad de er optagede af, og dels kommer de med helt konkret inspiration. Temaerne vil fx være

  • Hvordan bliver man målt som leder?
  • Hvilke erfaringer er der med faglig ledelse, kommunikation og samarbejde på tværs?
  • Hvordan skaber man en fælles skole med borgerne?
  • Hvordan indsamler, analyserer og bruger man data som beslutningsgrundlag?

Et uvurderligt netværk

På skolelederuddannelsen får du fordelene ved at være sammen med ligesindede. Samtaler og drøftelser med de andre studerende om egen og andres hverdag giver inspiration og sparring. Hvert modul indledes med et internat på 2 dage, og undervejs arbejdes der i studiegrupper – alt sammen for at give det bedste grundlag for at opbygge et netværk, som rækker langt ud over uddannelsen.

Tid og sted

Undervisningen foregår på Professionshøjskolen Absalons campus i Roskilde. Den består af tre grundmoduler, to valgfag og et afgangsprojekt, og det tager 2½ år at blive færdig. For at få mest muligt ud af netværket anbefaler vi, at du starter på modulet Det personlige lederskab og forandring og fortsætter gennem uddannelsen uden pauser.

Hvert modul indledes med et internat, som efterfølges af 2 x 2 sammenhængende undervisningsdage. Til sidst afsluttes med en enkelt undervisningsdag, som bygger op til opgaveskrivning og eksamination.

Tilmeld dig nedenfor under de enkelte moduler

Uddannelsens moduler

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med repræsentanter for skolechefer og skoleledere i Region Sjælland. Det har været afgørende for at sikre, at den matcher netop de udfordringer og muligheder, som lederne på skoleområdet skal agere i.

Kontakt en konsulent