Gå til hovedindhold

Fælles kompetenceløft og konsulentydelser på det sociale område

Absalon har faglige eksperter inden for en lang række fagområder som kan hjælpe din organisation både med faglig rådgivning og sparring, eller facilitering af faglige udviklingsforløb. Vi tager altid udgangspunkt i jeres konkrete situation og udfordring, og kan f.eks. inddrages både når en ny strategi eller indsats skal formuleres, igangsættes, implementeres og evalueres.

Vi giver også rådgivning om hvordan I kan arbejde med strategisk kompetenceudvikling af jeres medarbejdere og ledere, og hvilke konkrete muligheder Absalon tilbyder. Ligeledes hjælper vi, hvis I har brug for at få designet og faciliteteret et fagligt arrangement, som f.eks. en udviklingsdag, workshop eller andet. Ligesom vi kan tilbyde faglig coaching eller supervision af både medarbejdere og ledelse.

Du kan altid kontakte en af vores konsulenter og få uddybet hvordan vi kan hjælp dig i forhold til din organisations behov.

Skræddersyet kompetenceudvikling

Har din organisation brug for at få skræddersyet kompetenceudvikling til et specifikt behov, kan Absalon sammensætte det kompetenceudviklingsforløb, som passer præcis til jer. Mange organisationer har f.eks. brug for at kompetenceudvikle en bestemt medarbejdergruppe sammen eller en hel afdeling på samme tid. Uanset behovet, kan Absalon inden for en bred vifte af fagligheder designe og gennemføre et forløb, som passer til jer.

I et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb kan både indgå formel kompetencegivende uddannelse (f.eks. akademi eller diplommoduler) eller præcis det faglige indhold og det format som bedst passer jeres behov. Uanset formatet tilrettelægger og forankrer vi altid undervisningen i deltagernes praksis og ud fra deres specifikke, faglige behov og lokale vilkår.

Undervisningen kan enten foregå på et af Absalons campusser eller et andet sted I måtte ønske. Ved formel kompetencegivende uddannelse ydes der nogen gange tilskud til undervisning fra f.eks. kompetencefonde eller puljer. Det kan vi rådgive jer om når vi har afklaret målgruppen og indholdet i forløbet.