Gå til hovedindhold

Diplomuddannelse skræddersyet til lokale behov

I 2018 gik tre kommuner fra den sydlige del af Region Sjælland sammen med Absalon og tilrettelagde en lokalt forankret diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration, der tog udgangspunkt i kommunernes virkelighed. Nu har ni studerende netop dimitteret fra uddannelsen – og de er allerede godt i gang med at bruge deres nye viden.

Større forståelse for de store sammenhænge – og en masse ny viden om arbejdet i en offentlig forvaltning.

For personalekonsulent Louise Demuth Kawa fra Guldborgsund kommune er der ingen tvivl om, hvad hun har fået ud af at tage den særligt tilrettelagte diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration, som hun afsluttede i sommers.

Uddannelsen er med til at give en større forståelse for sammenhænge, som jeg kan bruge i mit arbejde i forhold til organisationen. Og så har jeg fået en masse viden om styring og mekanismer i offentlig forvaltning. Det gør faktisk, at mit arbejde giver endnu mere mening end før.
Louise Demuth Kawa
personalekonsulent, Guldborgsund kommune

Det er tre år siden, at Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommune i samarbejde med Absalon kunne tilbyde deres medarbejdere en særligt tilrettelagt diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration – og nu har ni kursister netop fået deres eksamensbevis.

”Vores ønske var at få tilrettelagt en uddannelse, der kunne favne mange, og det må vi sige lykkedes,” siger Vibeke Holm, der er leder i Løn & Personale i Guldborgsund kommune.

Udover at uddannelsen var tilrettelagt ud fra kommunernes lokale behov og virkelighed, var det samtidig muligt for deltagerne at tage fagene i Nykøbing.

”Både for mig og mine medstuderende fungerede det optimalt, at jeg ikke behøvede at tage helt til København for at tage fagene, men at jeg kunne tage dem her i Nykøbing. Det gjorde hverdagen meget lettere,” siger Louise Demuth Kawa.

De særlige behov

Da de tre kommuner og Absalon gik i gang med at planlægge uddannelsen, var udgangspunktet netop, at kommunerne ønskede at tilbyde deres medarbejdere efteruddannelse fysisk tæt på, hvor de var, og at den var skræddersyet efter deres behov.

”Hos Absalon ved vi meget om, hvilke udfordringer kommunerne i vores områder sidder med, og vi gik derfor sammen med kommunerne, og i samarbejde med dem fandt vi for eksempel ud af, hvilke valgfag, der var mest relevante for deres medarbejdere i deres arbejde,” fortæller Kirstine Sandø Højland, der er chefkonsulent ved Center for Socialt arbejde og Forvaltning på Absalon.

”Vi lagde sammen en plan for, hvordan hele forløbet skulle være, og hvornår der skulle ske hvad. Vi hjalp med det praktiske, og samlede kursisterne i hold til de forskellige moduler,” siger Kirstine Sandø Højland.

Hun suppleres af Vibeke Holm, leder i Guldborgsund kommune:

Ved at gøre uddannelsen lokalt forankret og tilbyde den i Nykøbing håbede vi, at flere ville tilmelde sig – og det virkede. De har kunne dele erfaringer med folk fra nabokommunerne, for de sidder ofte med samme slags faglige problemstillinger.

Brugbart i hverdagen

For Ania Jensen, der er sekretær i Byråds- og Direktionssekretariatet i Guldborgsund kommune, var det især muligheden for at læse på hold med kollegaer fra hendes egen kommune og nabokommunerne, der tiltalte hende, da hun blev tilbudt diplomuddannelsen.

”Det er længe siden, jeg har siddet på skolebænken, så jeg skulle lige vænne mig til lektierne, men det var en kæmpe fordel, at vi kunne tage uddannelsen på Absalon i Nykøbing,” siger Ania Jensen, der til daglig arbejder på borgmesterkontoret.

”I dag kan jeg virkelig mærke, hvordan uddannelsen har givet mig en ballast og en opdatering – specielt faget ”styring i den offentlige sektor”, som jeg får meget ud af i min hverdag, fordi jeg nu har en større baggrundsviden og referenceramme,” fortæller hun og fortsætter:

”Samtidig har jeg fået en grundlæggende viden og en værktøjskasse af teorier, som jeg faktisk oplever, at jeg tænker over og bruger af og til i mit daglige arbejde. Og det er vel et af de vigtigste argumenter for at uddanne sig?”

Skræddersyet succes

For chefkonsulent Kirstine Sandø Højland fra Absalon er det netop det lokalt forankrede og skræddersyede, der gør, at færre er faldet fra i forløbet end normalt på den slags uddannelser.

”Kursisterne lærer hinanden at kende, og at det er kollegaer, der tager videreuddannelsen sammen gør, at det på den måde også er en organisatorisk læring, som de kan implementere i deres hverdag i kommunerne.”

Hos kommunernes ledere er der heller ingen tvivl om, at deres medarbejdere har fået et løft, efter de har taget diplomuddannelsen i offentlig administration og forvaltning.

”Uddannelsen har gjort, at de har fået en større forståelse for sproget i kommunen, og at det åbner op for en større forståelse for arbejdet generelt. Det gør også, at de er mere motiverede,” siger Vibeke Holm, leder i Guldborgsund kommune.