Gå til hovedindhold

Specialpædagogik og udsathed blandt børn & unge

Læring

Børn og unge i udsatte positioner har brug for gode læringsfællesskaber og uddannelsesmobilitet. Det bidrager vores forskning til.

Forskningsmiljøet ‘Specialpædagogik og udsathed blandt børn & unge’ adresserer to forskningstemaer med indbyrdes forbindelser: “Uddannelsesmobilitet og lokalsamfundet” og “Læringsfællesskaber i skolen”.

Ambitionen i forskningsmiljøet er at bidrage til, at skoler skaber stærke læringsfællesskaber for alle børn, og at dette bidrager til at øge elevernes læringsudbytte og uddannelsesmobilitet.

I tilknytning til forskningstemaet ”Læringsfællesskaber i skolen” beskæftiger vi os med elever i komplicerede læringssituationer og den betydning, som formelle og uformelle læringsfællesskaber har for netop disse elever. Vi bidrager med viden om, hvordan skolen kan fastholde eleverne i klassefællesskaber, sikre deres trivsel og skabe de bedst tænkelige læringsmuligheder i forhold til elevernes behov. 

Under forskningstemaet ”Uddannelsesmobilitet og lokalsamfundet” beskæftiger vi os med, hvordan samspillet mellem skolen og skolens omverden kan bidrage til at øge uddannelsesmobilitet blandt elever – ikke mindst i områder med lav uddannelsesmobilitet. Vi har fokus på skole-hjem-samarbejde, brobygning mellem skolen og henholdsvis dagtilbud og ungdomsuddannelser samt samarbejde mellem skolen og henholdsvis organisationer og virksomheder.

Signaturprojekter

Skal vi samarbejde?

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her