Gå til hovedindhold

120 mellemledere og konsulenter inviteres med i unikt netværk

Endnu flere skoleledere får nu mulighed for at være med i Skolelederforeningens forum ’Ord til Handling – netværk for mellemledere’, som er et nyskabende forum for mellemledere og kommunale konsulenter i folkeskolen.

Skoleledeer

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har netop givet tilsagn om økonomisk støtte, som gør det muligt med en ambitiøs og væsentlig udvidelse af projektet.

Derfor vil i alt 120 mellemledere og kommunale konsulenter fordelt på 12 kommuner i Midtjylland og Vestsjælland nu blive tilbudt at være med i 'Ord til Handling'.

Det vækker stor begejstring i Skolelederforeningen.

"Vi er meget glade for, at A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget midler til, at vi kan udvide projektet og kan tilbyde forløbet til mellemledere og konsulenter i yderligere hele 12 kommuner," siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

 

Skoleleder2
”Jeg er meget glad for at Absalon også med det her projekt kan bidrage til at styrke den lokale skoleledelse. Vi tilbyder i forvejen – som de eneste i landet - en hel diplom i skoleledelse og har i de senest år haft et stort forsknings- og udviklingsprojekt sammen med Kalundborg kommune, som også omhandler praksisnær udvikling af skoleledelse. På Absalon ser vi derfor frem til at det gode samarbejde med skoleledere og de vestsjællandske kommuner i denne nye og praksisnære form og som forhåbentlig vil bidrage til kvalitet og fastholdelse i folkeskolerne".
Cecilie Vyff
Centerchef for Ledelse og Forvaltning

Samarbejde med Absalon

'Ord til Handling' er allerede udrullet og afprøvet i de fynske kommuner på nær Odense, hvor der i forvejen er netværk. På Fyn har 54 mellemledere og seks kommunale konsulenter siden august 2021 deltaget i projektet, som er søsat på Skolelederforeningens initiativ og med støtte fra A.P. Møller Fonden. Den nye bevilling gør det muligt fortsat at facilitere de fynske netværk.

Udvidelsen sker i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon.

Med udbredelsen af projektet kan der skabes hele 20 nye netværk. Det glæder Dorte Andreas, at det nu er muligt at brede ’Ord til Handling’ ud flere steder i landet.

"De øverste skoleledere har naturligt adgang til netværk. Det har mellemlederne ikke på samme måde, men de har også brug for at videndele. Vi hører fra deltagerne på Fyn, at 'Ord til handling' skaber værdi, og at deltagerne på Fyn har oplevet at få et kompetenceløft, gode redskaber til at analysere og nogle fantastiske netværk at sparre og dele viden med," siger Dorte Andreas.

”Jeg er meget glad for at Absalon også med det her projekt kan bidrage til at styrke den lokale skoleledelse. Vi tilbyder i forvejen – som de eneste i landet - en hel diplom i skoleledelse og har i de senest år haft et stort forsknings- og udviklingsprojekt sammen med Kalundborg kommune, som også omhandler praksisnær udvikling af skoleledelse. På Absalon ser vi derfor frem til at det gode samarbejde med skoleledere og de vestsjællandske kommuner i denne nye og praksisnære form og som forhåbentlig vil bidrage til kvalitet og fastholdelse i folkeskolerne", siger Cecilie Vyff, centerchef for Ledelse og Forvaltning.

Denne artikel er lavet i samarbejde med Skolelederforeningen.

 

FAKTA:
Hvilke kommuner tilbydes forløbet?
I Midtjylland: Vejle, Fredericia, Hedensted, Horsens og Kolding.

I Vestsjælland: Holbæk, Sorø, Slagelse, Ringsted, Kalundborg, Odsherred og Lejre.

Der er plads til cirka 120 deltagere fordelt på i alt ca. 110 viceskoleledere, souschefer og afdelingsledere, der er medlemmer af Skolelederforeningen samt 12 kommunale konsulenter - én fra hver af de deltagende kommuner.

Hvad?
Forløbet er tilrettelagt som en kombineret refleksions-, sparrings- og læringsproces og tager udgangspunkt i mellemledernes konkrete ledelsespraksis.

Deltagerne mødes til fire fællessamlinger og fire netværksmøder i et netværk af seks-syv personer. Herefter er det tanken, at netværkene opretholdes.

Hvornår?
Forløbet begynder august 2022.

Det er gratis at deltage