Gå til hovedindhold

Børn i 2. klasse tager svendebrev

Allerede i SFO’en skal børn i 9-års alderen håndtere hammer og murerske som led i et nyt undervisningsformat. Det er første gang håndværksfagene rykker ind i indskolingen, og Kalundborg er frontløber.

I projektet Børnevendebrev modtager SFO-børn svendebreve, når de har arbejdet og eksperimenteret med forskellige håndværk. Her har børn gjort sig erfaringer med salgsassistent-opgaver. Foto: Mikkel Snorre Wilms Boysen

Som de første SFO-børn i landet kan skoleelever fra tre skoler i Slagelse, Kalundborg og Køge se frem til tage et nyudviklet børnesvendebrev.

Et pilotprojekt, som Professionshøjskolen Absalon står bag, har netop fået støtte fra Tietgenfonden. Det betyder, at SFO-børn fra Marievangsskolen, Høng Skole og Hastrupskolen kan se frem til at svinge hammer og murerske og opnå færdigheder inden for forskellige håndværk for til slut stå med det første børnesvendebrev i hånden.

Forskning peger på, at børns uddannelsesvalg påvirkes fra en meget tidlig alder og her har pædagoger en nøglerolle. 

Pædagoger påvirker børn fra en tidlig alder. Alligevel er erhvervsforberedende tematikker sjældent del af pædagogisk praksis
Mikkel Snorre Boysen
Docent og ph.d., Center for Pædagogik på Professionshøjskolen Absalon

Pædagoger kan få børn til at bruge hænderne

Projektet vil udvikle et undervisningsformat, der kan anvendes af pædagoger i SFO, og som kan integreres på pædagoguddannelsen. Målet er at fremme børns positive erfaringer med erhvervsfagligheder og dermed øge en tidlig interesse for håndværksfag, som kan føre til øget søgning på erhvervsuddannelserne på lang sigt. Projektets primære målgruppe er SFO-børn på 2. og 3. klassetrin og deres forældre. 

”Vi har brug for flere håndværkere i samfundet. Og pædagoger har netop stor mulighed og erfaring med at skabe forløb, hvor børn bruger hænderne og er kreative,” siger projektleder Louise Hvitved Byskov.

Ved at lade børnene være kreative med håndværk og give dem mestringsoplevelser tidligt i deres skoleforløb, kan kimen lægges til en mere positiv opfattelse af håndværksfagene. Dette gælder ikke mindst, hvis forældrene også kan se et potentiale. SFO-arenaen giver mulighed for en legende tilgang, som er befordrende for læring om uddannelsesveje.
Christine Paludan-Müller
Tietgenfondens Uddelingschef

Flere fagligheder i spil

Pædagogstuderende, pædagoger, SFO-børn, frivillige lokale håndværkere, undervisere fra EUC, frivillige konsulenter fra Kalundborgegnens Erhvervsråd og undervisere fra pædagoguddannelsen indgår i udviklingen af undervisningsmaterialet, der danner rammen om projektets aktiviteter. Dermed indgår pædagogfaglig, håndværksfaglig og erhvervsrettet viden i projektudviklingen. ”I Erhvervsrådet tror vi, det er superrelevant at sætte ind med en tidlig indsats, og vi glæder os til at medvirke til at bringe børnene sammen med rigtige virksomheder, og lave nogle praktiske opgaver.” siger erhvervskonsulent Morten Hass Augustsen.

 

Fakta om projekt Børnesvendebreve

I projektet deltager Høng Skole, Marievangsskolen, Kalundborgegnens erhvervsråd, Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser samt Professionshøjskolen Absalon. Projektet er ledet af Professionshøjskolen Absalon og finansieret med 965.000 kr. hvoraf Tietgenfonden har støttet med 745.000 kr. Hvis projektet viser gode resultater, er det tanken at brede børnesvendebrevet ud til resten af landet.

Kontakt:

  • Docent Mikkel Snorre Wilms Boysen, Professionshøjskolen Absalon, 7248 2059, msb@pha.dk 
  • Projektleder Louise Hvitved Byskov Ph.d., Professionshøjskolen Absalon, 72482057, lohv@pha.dk
  • Erhvervskonsulent Morten Hass Augustsen, Kalundborgegnens erhvervsråd, 40735085, mha@kalundborgerhverv.dk
  • Martin Thilemann, pædagog, Marievangsskolen, 50570062
  • Jeanett Skov, Afdelingsleder Marievangsskolen, 61245303,  jeans@slagelse.dk,
  • Tietgenfondens kommunikationschef Tine Wickers, 2840 8480, tw@nordeafonden.dk

 

Fakta om Tietgenfonden

Tietgenfonden har et almennyttigt og samfundsgavnligt formål, herunder at fremme dansk erhvervsliv. Fonden uddeler ca. 20 mio. kr. hvert år til almennyttige projekter, der fremmer virkelyst og vækst.

Læs mere om fonden her