Gå til hovedindhold

Færre studerende fører til besparelser på Absalon

Gennem en årrække har særligt de store uddannelser på velfærdsområdet til sygeplejerske, pædagog og lærer oplevet markant færre ansøgere på landsplan. Det fald fører nu til besparelser på Professionshøjskolen Absalon.

Faldet i ansøgere til de store uddannelser på velfærdsområdet er så stort, at det har ført til stadig flere tomme studiepladser på uddannelserne i hele landet. Det er en særdeles kritisk situation, da der allerede i dag er stor mangel på uddannede sygeplejersker, lærere og pædagoger - en mangel, der vil vokse i de kommende år.

I tråd med den nationale tendens oplever vi desværre også på Absalon et fald i antallet af ansøgere til en del af vores uddannelser. Ikke mindst sygeplejerske- og pædagoguddannelsen er hårdt ramt. Ligesom andre uddannelsesinstitutioner har vi samtidig et stigende frafald, og samlet set betyder det en mærkbar nedgang i antallet af studerende. Vi kan ikke umiddelbart se, at udviklingen vender, da ungdomsårgange falder i de kommende år. Derfor er det nødvendigt, at vi gennemfører ret omfattende besparelser på Absalon.
Camilla Wang
Rektor

“Vi har i løbet af de sidste par måneder gennemført driftsbesparelser for ca. 12,5 mio. kr. på en række områder, og der er indført et kvalificeret ansættelsesstop. Vi står imidlertid tilbage med et besparelsesbehov på cirka 43 mio. kr., og vi må derfor desværre også tilpasse antallet af medarbejdere”.

Camilla Wang fortæller, at der skal nedlægges omkring 60 stillinger. Nogle af disse er ledige stillinger, der ikke bliver genbesat. Samtidig bliver der i løbet af juni måned mulighed for frivillige aftaler om fratrædelser, seniorordning og nedsat tid. Det forventes at nedbringe behovet for afskedigelser til omkring 30-40 medarbejdere ud af Absalons godt 800 ansatte.

“Vi har fuldt fokus på vores studerende og vil gøre alt, hvad vi kan for at sikre kvaliteten i vores uddannelser. Vi har ligeledes et stort fokus på at finde løsninger, der kan sikre vores nuværende brede geografiske tilstedeværelse i Region Sjælland. Men hvis udviklingen med færre studerende fortsætter, vil det være nødvendigt med politisk hjælp til fortsat at sikre vores udbud i hele Region Sjælland, da de mange små campusser med hold med stadig færre studerende er rigtigt dyre i drift”.

Medarbejdere og studerende på Absalon er informeret om besparelserne, der berører såvel uddannelser som administrative funktioner.

Kontakt

Camilla Wang, rektor Absalon, tlf. 7248 1044