Gå til hovedindhold

Fortsat vækst og udvikling i Region Sjælland

Der er sidste år indgået en politisk aftale, der skal give flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele landet. Det er Absalons mål at bidrage til vækst og udvikling i hele Region Sjælland og Absalon har netop - i lighed med landets øvrige uddannelsesinstitutioner - indsendt vores forslag til, hvordan Absalon kan bidrage til at løse opgaven.

Absalon har allerede søgt RUVU i september 2021 om etablering af fire nye uddannelsesudbud, hvoraf de tre udbud starter op allerede i september 2022.

Derudover arbejder Absalon målrettet på at finde modeller og løsninger i tæt samarbejde med vores interessenter, som gør det muligt at indfri ambitionerne i praksis. 300 ekstra uddannelsespladser er et ambitiøst mål, og en væsentlig forudsætning for at vi kan lykkes regionalt og lokalt er, at der nationalt arbejdes på at tilvejebringe det nødvendige antal praktikpladser.

Læs mere om antallet af nye studiepladser i  Absalons institutionsplan