Gå til hovedindhold

Fra bachelorstuderende på Absalon til Professional hos Novo Nordisk

Mikkel Hjortgaard Nørmark Dimon var blandt de første til at dimittere som diplomingeniør i bioteknologi fra Absalon i Kalundborg i januar 2021. I dag er han ansat hos Novo Nordisk, som han også har haft et tæt samarbejde med i hele sin studietid.

Mikkel Jæger

”Jeg kunne se den høje koncentration af industrielle biotekvirksomheder, som jeg kunne se mig selv blive en del af på sigt. Jeg besluttede mig derfor for at læse i Kalundborg særligt på grund af det tætte samarbejde med industrien igennem hele uddannelsen,” fortæller Mikkel Hjortgaard Nørmark Dimon, tidligere studerende på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi.

Hør mere om uddannelsen til diplomingeniør i bioteknologi ved Åbent Hus og Grill 8. juni.

 

En væsentlig årsag til Mikkels uddannelsesvalg i Kalundborg var, at han gerne ville være en del af noget helt nyt og unikt. Derfor søgte han ind på uddannelsens allerførste hold så snart HTX-huen var i hus.

”På HTX havde jeg en naturvidenskabelig studieretning, og undervejs begyndte jeg at lege med tanken om en karriere som ingeniør, og at det skulle være inden for medicinalindustrien. Da jeg så hørte om den dengang nye diplomingeniøruddannelse på Absalon i Kalundborg, var jeg ikke i tvivl om, at det var det, jeg skulle”, forklarer Mikkel Hjortgaard Nørmark Dimon. 

Om at gribe nye muligheder

Mikkel, som i dag bor i Slagelse, øjnede fra start mange nye muligheder i Kalundborg, som kunne gavne både hans uddannelse og fremtidige karriereveje.

”Jeg kunne se den høje koncentration af industrielle biotekvirksomheder, som jeg kunne se mig selv blive en del af på sigt. Jeg besluttede mig derfor for at læse i Kalundborg særligt på grund af det tætte samarbejde med industrien igennem hele uddannelsen,” fortæller han.

Da diplomingeniøruddannelsen desuden kunne læses på engelsk, var han slet ikke i tvivl om, hvad han skulle vælge:

”Jeg kunne have valgt at læse uddannelsen på dansk, men jeg ville gerne udvikle mine professionelle kompetencer i engelsk i forhold til at kunne begå mig i medicinalindustrien. Samtidig var jeg interesseret i at studere i et internationalt miljø, hvilket i den grad viste sig at være tilfældet på Absalon i Kalundborg. Studerende fra hele verden kommer til Kalundborg for at studere, og de har alle en stor interesse i at lære nye mennesker og dansk kultur at kende. Det i sig selv bidrog til et meget åbent og imødekommende studiemiljø,” fremhæver Mikkel.

Erfaring i nye roller

Igennem studietiden blev Mikkel også næstformand i Absalons centrale studenterråd på vegne af studerende fra alle Absalons forskellige uddannelser. Han så denne rolle som en mulighed for at være med til at forme et nyt studiemiljø på tværs gennem blandt andet events for alle uddannelser og på tværs af Region Sjælland.

Mikkel oplevede også allerede tidligt i sin uddannelse de fordele, de studerende i Kalundborg havde ved det tætte samarbejde med industrien. 

”Jeg fik studiejob som Student Assistant på Novo Nordisk i løbet af 1. semester, hvor jeg hjalp med at arkivere. Min interesse for medicinalindustrien blev kun forstærket igennem mit studiejob, og det gav mig en god viden inde fra virksomheden,” siger han og tilføjer:

”For eksempel var det mine kollegaer i Novo Nordisk, der gjorde mig opmærksom på muligheden for en praktikplads, så henimod 6. semester ansøgte jeg om en praktikplads i pakkeriet, hvor jeg arbejdede med optimering- og løsningsforslag på virkelige problemstillinger. Den erfaring, jeg har fået, har være uvurderlig.”

Meget mere end praktisk erfaring

Mikkel fortsatte sit samarbejde med Novo Nordisk, da han skrev bacheloropgave og brugte teorien fra hans uddannelse til at analysere og optimere på en teknisk problemstilling. Da bacheloropgaven nærmede sig sin afslutning, blev Mikkel kontaktet hans nuværende leder Novo Nordisk, som gav ham et spændende tilbud:

”Jeg er sikker på, at mit netværk hos Novo Nordisk igennem studietiden har hjulpet mig godt på vej. Da min dimission var tæt på, blev jeg tilbudt en etårig fuldtidsstilling som Professionel hos Novo Nordisk i Kalundborg. Det var en mulighed, jeg ikke kunne sige nej til, selvom jeg havde overvejet at starte på en kandidatuddannelse efter sommerferien,” fortæller Mikkel og fortsætter:

”Generelt vil jeg anbefale andre studerende at gribe de muligheder, der byder sig og ikke være bange for at kaste sig ud i noget nyt”.

Ifølge Mikkel har strukturen i uddannelsen, de mange besøg i industrien og de eksterne forelæsere fra virksomhederne haft stor betydning for hans vej.

”Når jeg tænker over min tid som studerende på Absalon, er jeg virkelig blevet forberedt til at forstå de forskellige industrier i Biotekbyen, og ikke mindst hvordan de her industrielle virksomheder fungerer. Der har også været et tæt samarbejde mellem studerende og undervisere, hvor undervisningen har været koncentreret og dialogbaseret,” siger Mikkel.   

”Når jeg ser fremad, vil jeg gerne fortsætte i medicinalindustrien og arbejde med projektstyring. Det er vigtigt for mig at være med til at skabe nye løsninger, som kan skabe kontinuerlig værdi i fremtiden.”, slutter Mikkel.