Gå til hovedindhold

Fra teori til praksis

Det kan være svært at sætte gang i et forskningsbaseret udviklingsprojekt i praksis, og derfor tilbyder Absalon et praksisorienteret modul, der gør overgangen glattere.

Hvordan implementerer man egentlig et udviklingsprojekt, når man er ude i praksis?

Det er et spørgsmål, som mange stiller sig selv, og hos Professionshøjskolen Absalon oplever de ofte, at der bliver efterspurgt et forløb, hvor man udvikler sine kompetencer til at arbejde med kvalitetsudvikling ude i praksis.

Derfor har Absalon oprettet et modul, der netop sætter fokus på den udviklingsorienterede- og forskningsbaserede praksis. Modulet sætter fokus på grundlaget for at arbejde med udviklingsprojekter, og det er bygget op, så det relaterer sig til den konkrete praksis, som kursisterne er i.

“Vi tager udgangspunkt i en selvvalgt problematik, som er relateret til deltagernes egen praksis, og det gør vi gennem hele modulet,” fortæller lektor Anders Falk Brekke, der underviser på forløbet.

“På den måde kan den enkelte deltager målrette forløbet efter sine egne interesser og behov, og man har derfor mulighed for at fordybe sig i lige præcis de emner i undervisningen, som er særligt vigtige for det konkrete udviklingsprojekt, som man vil arbejde med.”

Begreber bruges i praksis

I modulet arbejder kursisterne blandt andet med kvalitative, kvantitative og samfundsvidenskabelig videnskabsteori og -metode, og de laver kritisk læsning af forskningsartikler.

Der bliver blandt andet også gennemgået teorier, der er relevante for udviklingsprojekter og dataindsamlingsmetoder, som for eksempel interviews og spørgeskemaundersøgelser, og de er også direkte overførbare til praksis.

Der er derfor også en del begreber i brug i undervisningen, som kursisterne lige skal lære at kende - eller have genopfrisket.

“Vores erfaring er, at deltagerne kan opfatte det som lidt komplekst og omfattende, og at der er mange begreber. Men i takt med at vi kommer igennem emnerne, og begreberne bliver anvendt i den praktiske undervisning, så plejer det at gå godt,” siger lektor Anders Falk Brekke.

“For det første er der en logik i arbejdet med de her trin i den evidensbaserede praksis, som helt naturligt binder emnerne sammen fra start til slut. Og for det andet, så er den røde tråd i forløbene er jo, at det er et selvvalgt emne, og derved er det både relevant og motiverende at arbejde med for dem, der deltager. De er jo eksperter på deres eget område.”

 

Spændende udviklingsprojekter

At modulet tager udgangspunkt i kursisternes egen praksis betyder, at de tidligere forløb har budt på vidt forskellige temaer og emner.

“Der har været nogle rigtig spændende udviklingsprojekter, og de dækker faktisk den sundhedsfaglige praksis bredt,” siger lektor Anders Falk Brekke.

“Jeg kan for eksempel nævne et projekt, der skulle nedsætte risiko for sygdom hos patienter med anlagt sonde. Et andet projekt ville afprøve en ny træningsintervention til patienter med kroniske nakkesmerter - og så var der et projekt, som havde til formål at afdække udfordringer i behandlingsforløb til komplekse kroniske smertepatienter. Så det dækker bredt,” siger han og uddyber:

“En fællesnævner for de fleste projekter er, at det er en arbejdsproces i hele modulets udstrækning, hvor der udveksles viden og ideer og diskuteres på tværs af deltageren og de øvrige deltagere på holdet og underviseren. I takt med at man bliver mere vidende om, hvad man egentlig ønsker svar på i sin egen praksis, så reflekteres der samtidig over de metodiske muligheder og begrænsninger - det giver sådan en god rød tråd fra start til slut.”

Vil du bygge oven på din faglighed?

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse er en videreuddannelse for dig, der arbejder inden for sundhed og forebyggelse. Du kan fx være sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf, jordemoder eller bioanalytiker. Uddannelsens moduler kvalificerer dig til selvstændigt at håndtere specialiserede funktioner og udviklingsorienterede opgaver inden for sundhedsfaglig praksis. Gennem anvendelse af forskningsbaseret teori og metode kan du videreudvikle din egen praksis og bidrage til fremme af kvaliteten i sundhedssektoren.

Modul - Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis

Arbejder du med kvalitetsudvikling i praksis, og har et ønske om at blive skarp til systematisk at anvende relevante metoder, så vil dette modul kunne hjælpe dig godt på vej. På dette modul får du mulighed for at udvikle et konkret felt i din daglige praksis, og du bliver stærkere metodisk til at afdække relevante problemstillinger eksempelvis inden for patientoplevet kvalitet. Underviserne har selv forskerkompetencer, og erfaring med kvalitetsprojekter, og vil derfor kunne understøtte dig i at udvikle et projekt som matcher udfordringerne i din egen praksis. Arbejder du tilmed med allerede med forbedringsmodeller, så vil dette modul kunne tilføje en yderligere tyngde til netop denne metode. Dette modul understøtter hermed et skærpet fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret med udviklingsprojekter i relation til din konkrete praksis. Modulet er obligatorisk inden for uddannelsesretningen SD Professionspraksis.