Gå til hovedindhold

Hvordan bliver arbejdet i velfærdssektoren til mere end et sabbatårsprojekt?

Mange unge stifter bekendtskab med jobbet som pædagog, lærer eller i ældreplejen i løbet af deres sabbatår. Men mødet med professionerne bliver sjældent startskuddet til en karriere. På Absalon sætter vi en række initiativer i gang for at øge rekrutteringen til velfærdsuddannelserne – med særligt henblik på de ufaglærte unge.

Da jeg var færdig med gymnasiet, arbejdede jeg som lærervikar og pædagogmedhjælper. Planen var at tjene penge til en rejse, inden jeg skulle i gang med en uddannelse. Det var gode jobs, men jeg så dem dengang kun som en måde jeg kunne tjene penge på til at komme videre. Det faldt mig aldrig ind, at jeg skulle uddanne mig til lærer eller pædagog.

I dag tænker jeg ofte på, hvad der kunne have gjort en forskel for mig dengang. Hvad var der f.eks. sket, hvis jeg var blevet tilbudt vejledning eller et kursus, mens jeg havde undervist?

For mange forsvinder

En analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der udkom tidligere i år, viser, at to ud af fem arbejder enten i ældreplejen, som lærervikar eller som pædagogmedhjælper i deres sabbatår. De får dermed indblik i, hvordan hverdagen og arbejdet i de sektorer kan se ud. Det er naturligvis positivt, at mange unge får erfaring inden for fagene og dermed konkret viden om, hvordan det er at arbejde indenfor feltet, inden de vælger en uddannelse.

Desværre viser analysen også, at selvom 30 pct. af lærervikarerne og 31 pct. af pædagogmedhjælperne får interesse for faget via deres ufaglærte job, så valgte kun henholdsvis. 12 og 16 pct. at søge om optagelse på lærer- eller pædagoguddannelsen. Her viser en anden kortlægning fra EVA, at især løn- og arbejdsvilkår spiller en rolle.

Den statistik forsøger vi nu på Absalon at gøre noget ved, og vi arbejder nu målrettet mod at vejlede og tilbyde information om uddannelse og arbejdsliv til de unge. For tallene viser os, at der er et potentiale for rekruttering i sabbatårene.

Klogere på karrieremuligheder

I samarbejde med Region Sjælland og ni kommuner har vi på Absalon søsat projektet ‘Sjællands Velfærdsakademi’. Fra 2024 vil vi tilbyde kurser, vejledning og uddannelsesforløb til de unge, der holder sabbat, og de unge, som arbejder ufaglært i velfærdssektoren. Som f.eks. pædagogmedhjælper eller medhjælper i hjemmeplejen vil du få tilbudt gratis kurser på Absalon, hvor du kan blive klogere på faget og snuse til, hvordan det er at tage selve uddannelsen. Vi planlægger også med egentlige uddannelsesstillinger, hvor man efter sin ungdomsuddannelse kan prøve forskellige jobs af i velfærdssektoren. Formålet er på sigt at øge rekrutteringen til både velfærdsuddannelser- og fag i regionen.

Fra forskning ved vi, at det er vigtigt, at man som medarbejder føler, at man yder en god og meningsfuld indsats på sin arbejdsplads – og at man samtidig kan udvikle sig fagligt. Hvis vi kan understøtte den entusiasme allerede inden uddannelsens start, så kan vi måske få flere til at vælge professionsuddannelserne til.

På Absalon ønsker vi med indsatsen at modvirke de ufaglærtes bevægelse væk fra faget ved at tilbyde dem redskaber, der kan bruges i vikarjobbet og skabe perspektiver på faget, og samtidig gøre dem klogere på den brede vifte af karrieremuligheder som f.eks. lærer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne byder på.
Daniel Bojsen
Direktør for sundhedsområdet, Absalon

Uanset grunden til, at man som ung ikke ønsker at uddanne sig inden for et af de store velfærdsområder, så vil vi som professionshøjskole gøre alt, hvad vi kan for at vende den negative spiral. Vores store ønske på Absalon er naturligvis, at flere vil se de gode muligheder i en uddannelse som pædagog, folkeskolelærer eller sygeplejerske. For som samfund får vi kun mere brug for dem i de kommende år. Projekt Sjællands Velfærdsakademi er et skridt på vejen. Jeg glæder mig til samarbejdet.

Indlægget er bragt i Kommunal Sundhed den 23. november 2023.