Gå til hovedindhold

Netværk hjælper nye lærere

Nyuddannede lærere kan ofte støde ind i udfordringer i faget. Derfor har Odsherred Kommune inviteret deres nyuddannede med i et ny projekt, hvor de både kan sparre med hinanden og med mere erfarne kræfter.

I Odsherred kommune er de nyuddannede lærere i fokus. I et nyt projekt, som laves i samarbejde med Odsherred Kommune og Absalon, mødes de nyuddannede fem gange, hvor der bliver sat fokus på nogle af de ting, der kan være vanskelige, når man som nyuddannet møder skolernes virkelighed. 

”Når jeg møder vores lærere fra forskellige skoler, især de nyuddannede, så er der nogle ting, der går igen i forhold til, hvad de bøvler med. Og selvom der er gode kollegaer – og ofte også mentorer – ude på skolerne, som kan hjælpe, så har der været et behov for et sted, eller et netværk, hvor de her svære ting kan tages op,” fortæller Marie Luise Dregild, der er skolekonsulent i Odsherred Kommune og blandt andet arbejder med kompetenceudvikling for lærere.

Noget af det, der kan være svært for de nyuddannede, kan for eksempel være, hvordan man skal holde forældremøder, hvordan man strategisk skal håndtere konflikter, eller hvordan man kommunikerer på Aula bedst muligt.

”Det foregår sådan, at vi samler en gruppe af de nyuddannede lærere, som alle sammen har nogle ting, de er i tvivl om. Så præsenterer vi dem for nogle redskaber og teorier, som vi kobler på deres virkelighed. På den måde giver vi dem nogle redskaber, som de kan tage med hjem – og som forhåbentlig gør dem lidt klogere på, hvordan de kan løse deres udfordringer,” siger Marie Luise. 

Et trygt rum

Tine Longfors er konsulent ved Absalon, hvor hun underviser i pædagogik og psykologi, og der sammen med Marie Luise Dregild fra Odsherred Kommune, er det hende der står for forløbet for de nyuddannede lærere. 

”For mig er rigtig vigtigt det her med at tage udgangspunkt i de nyuddannedes personlige historier og oplevelser med faget. Vi skaber et trygt rum, hvor de kan dele erfaringer, og vi har tavshedspligt. Det vil sige, at alt hvad der foregår i det rum, det bliver hos os. Det kan være alt fra personlige erfaringer til frustrationer. Det vil sige, at vi arbejder med deres håndtering af tingene, deres ståsted som ny lærer,” forklarer Tine.

Marie Luise supplerer:  

”Når der er en lærer, der sætter ord på noget af sin praksis, så er det ofte genkendelig for de andre, som så supplerer deres fortællinger. På den måde bliver det også trygt for den, der har fortællingen, fordi de finder ud af ”Gud. Jeg er ikke den eneste, der står og bøvler med det her.” På den måde kan vi sammen hjælpes ad med at kigge på, hvordan søren kan vi løse det? Hvad for nogle pædagogiske greb kan vi tage? Er der ting, jeg skal gå hjem og kigge anderledes på? Det er lige præcis det, jeg tror, at det her netværk kan.” 
 

Hvor går jeg hen, hvis noget er svært?

Som et eksempel på, hvordan gruppen af de nyuddannede deler erfaringer, fortæller Tine Longfors, at de satte fokus på kollegialt samarbejde første gang gruppen mødtes.

”Hvordan er det, at jeg får min stemme igennem også i teamet? Hvordan får jeg støtte af teamet? Hvilke kommandoveje er der på en skole? Hvor går jeg hen, hvis noget er svært? Hvordan snakker vi sammen om eleverne i vores team?”

Ved anden undervisningsgang blev der sat fokus på skole-hjem-samarbejdet, blandt andet hvordan lærerne kunne arbejde med gode, kortfattede beskeder på Aula.

”Hvordan passer vi på os selv i forældresamarbejdet? Hvordan ser vi på forældrene konstruktivt som ressourcer, sådan så vi får et fælles ståsted med forældrene? Hvordan laver vi et godt forældremøde? Hvordan faciliterer vi den svære samtale ved forældremøde?” uddyber Tine Longfors.

”På den måde får de noget konstruktiv til at navigere i det komplekse felt, det er at være nyuddannet lærer. Og det er godt, for det er faktisk noget af det, der kan være med til at fastholde dem i deres praksis, og at de får lyst til at blive ved med at være i det her rigtig spændende felt, det er at være lærer”, siger Marie Luise Dregild. 

Og hvordan tager de nyuddannede så imod det nye netværk?

”Min fornemmelse er, at de føler sig stærkere i deres ståsted. Vi reflekterer sammen med dem, og vi styrker dem i deres fravalg og tilvalg og deres handlemuligheder. Det vil sige, vi lærer dem at stå i den vidunderlige, mangfoldige og kaotiske kontekst, de kommer ud,” siger Tine Longfors.