Gå til hovedindhold

Nyt fælles ledelsesgrundlag på Absalon

Efter længere tids arbejde, hvor der på kryds og på tværs af alle ledelsesniveauer på Absalon er talt ledelse, er et fælles ledelsesgrundlag på Absalon nu lavet.

Illustration over Absalons ledelsesgrundlag

Processen blev kickstartet på et lederseminar i efteråret 2021, og siden er der på alle ledelsesniveauer talt ledelse, dimensioner, discipliner og dilemmaer. Og hvorfor har vi egentlig det? Det har vi, fordi vi på Absalon vil ledelse og tager ledelse alvorligt. Vi har ønsket en fælles referenceramme med forventninger til hinanden og et fælles sprog for ledelse. Hvad vi vil, og hvad vi ikke vil. Hvad der er svært, hvad der er godt, og hvilke ledelsesværdier der skal gælde i ledelsesfællesskabet på Absalon – i vores fælles ambition om en styrket professionel ledelse.

Udvikling af ledelsesgrundlaget gør det ikke alene. Det skal nu ud for alvor ud at leve i organisationen. Forventningen her og nu er at integrere og koble ledelsesgrundlaget til de mange eksisterende projekter, processer og temaer, hvor vi i forvejen er ved at udvikle vores organisation. Det kan fx være i rekrutteringen og onboardingen af nye ledere, i APV undersøgelsen samt i MUS og LUS. Desuden vil ledelsesgrundlaget være et fast tema på alle lederseminarer, ligesom der vil være løbende drøftelser og evalueringer på chefmøderne.