Gå til hovedindhold

Absalons fælles ledelsesgrundlag

Ledelse på Absalon

På Absalon har vi en fælles ambition om uddannelser, der mærkes i hele Region Sjælland. Vi vil uddanne dygtige fagprofessionelle til gavn for regionens borgere og virksomheder.

Vi har givet et uddannelsesløfte til vores studerende om en faglig og socialt inkluderende studiestart, en professionel tilgang til arbejdet i studiegrupper, træning og øvelse i deres professionelle kunnen, et nært studiemiljø samt personlig og professionel dannelse.

Vi tør, kan og vil gå langt for at leve op til vores ambition og indfri vores løfte. Det kan vi kun gøre med et stærkt professionelt arbejdsfællesskab, hvor vi udvikler os til gavn for vores studerende.

På Absalon står vi allerede stærkt sammen - også når det kommer til ledelse. Men vi ønsker at udvikle og stimulere ledelsesfællesskabet endnu mere.

Vi vil ledelse på Absalon og tager ledelse alvorligt. Både den fælles ledelsesgerning og hver enkelt leders potentiale.

Illustration over Absalons ledelsesgrundlag

Absalons ledelsesmodel

Absalons ledelsesmodel bygger på, at ledelsesgerningen skal balancere imellem seks forskellige ledelsesdiscipliner.

Vi skal som ledere kunne navigere og prioritere ledelsesarbejdet imellem disse discipliner.

Herunder udfoldes hver af disciplinerne i ledelsesmodellen på Absalons tre ledelsesniveauer; direktion, chef og leder.

På den måde har vi en fælles forståelse af og mulighed for at tale om, hvilken ledelsesadfærd vi forventer af hinanden på de forskellige ledelsesniveauer inden for de enkelte discipliner.

Seks forskellige ledelsesdiscipliner