Gå til hovedindhold

Samarbejde med Mejnerts Mølle

Traditionelt har hvedeklid været anvendt i madlavningen, men kun få anvender i dag hvedeklid. Der er et stort behov for at gentænke anvendelsen af klid herunder om det kan anvendes i andre kontekster end den traditionelle bagning. Det samarbejder Absalon med Mejnerts Mølle om.

Professionshøjskolen Absalon og Mejnerts Mølle fra Svebølle har et samarbejde om at udveksle viden, erfaring og idéer omkring vinkler på anvendelsen af virksomhedens årlige restproduktionen af 200 tons økologisk hvedeklid.

I projektet ”Hvedeklid” sker en vidensdeling mellem forskere og studerende. Absalon og Mejnerts Mølle udveksler viden, erfaring og idéer, og der bliver nu udforsket, udviklet, testet og gentestet forarbejdningsmetoder, opskrifter og produkter.

I projektet blive arbejdet af tre parallelle spor med stigende innovationsgrad og risiko:

  • Tilsætning af hvedeklid til brødblandinger, der optimeres på baggrund af en kombination af spisekvalitet og ernæringsmæssig kvalitet. Der tages udgangspunkt i markedsrepræsentanternes behov og ønsker til brødtyper og tilberedningsnemhed.

     
  • Anvendelse af hvedeklid i andre produktkategorier. Der arbejdes ud fra en rapid prototyping tilgang, hvor meget forskellige anvendelser af hvedeklid testes og potentialet vurderes. Her ud fra udvælges nogle specifikke produktkategorier, hvor potentialet demonstreres.

     
  • Forprocessering af hvedeklid vurderes med henblik på at optimere ernæringsmæssig kvalitet ogspisekvalitet samtidig under hensyntagen til økonomisk rentabilitet. Der tages udgangspunkt i en teoretisk tilgang om kostfibrenes funktionalitet hvorefter nye processer testes så som fermentering/tørring, udblødning, formaling mm.

Skal vi samarbejde?

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her