Gå til hovedindhold
Ernæring og sundhedsuddannelsen i køkkenet

Diplomuddannelse Den ernæringsfaglige diplomuddannelse

Med en ernæringsfaglig diplomuddannelse får du indsigt i betydningen af kostens sammensætning og lærer at formidle de rette kostvaner til forskellige målgrupper.

Det får du ud af uddannelsen

  • Viden om de biokemiske og fysiologiske processer, der sker, når kroppen omsætter fødevarer til energi og næringsstoffer og lærer også om sammenhængen mellem ernæring og sygdom.
  • Du lærer at  beskrive, analysere, kritisk vurdere, dokumentere og formidle praksisnære problemstillinger samt begrunde og formidle valgte handlemuligheder inden for sundhedsfremme og forebyggelse, der relaterer sig til udvikling af den ernæringsfaglige praksis
  • Du får kompetencer til at indgå i faglige som tværfaglige samarbejder

Målgruppe

Den ernæringsfaglige diplomuddannelse henvender sig til alle med en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) - fx ernærings- og husholdningsøkonomer, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, sygeplejersker m.fl. 

Uddannelsens opbygning

Den ernæringsfaglige diplomuddannelse er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre 6 moduler (60 ECTS-point), som svarer til et 1-årigt fuldtidsstudie.

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Fleksible forløb

Drømmer du om at sammensætte din efteruddannelse så den matcher tværfagligheden i din arbejdsvirkelighed?

Et fleksibelt forløb giver dig mulighed for at sammensætte din efteruddannelse med et modulvalg, der ikke følger efteruddannelsernes almindelige opbygning.Læs mere her

Praktisk information

Kontakt en konsulent

Alle vores konsulenter kan kontaktes på mail: evu-sund@pha.dk, hvor din henvendelse vil blive besvaret af den konsulent, der er tilknyttet dit modul eller uddannelse.

Kontakt en konsulent

Trine Gro Riktrup Hansen Saida (tgsa)

Specialkonsulent
Center for Sygepleje
Roskilde