Gå til hovedindhold

Samme sted – tre funktioner

Superbruger, koordinerende tovholder eller ledelsens højre hånd. I Region Sjællands Psykiatri, Psykiatrien Øst i Roskilde varetager lægesekretærerne vidt forskellige funktioner, selvom de har samme uddannelse.

Annette Dam, lægesekretær og superbrugeransvarlig i Region Sjællands Psykiatri, Psykiatrien Øst i Roskilde

Selvom afdelingen ikke er så stor, er der alligevel stor forskel på, hvad lægesekretærerne på Psykiatrien Øst i Roskilde arbejder med. For lægesekretærerne ligger inde med kompetencer, der kan bruges til at løse mange forskellige slags opgaver – noget der også lægges stor vægt på i den nye uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator.

Annette Dam startede med at arbejde som lægesekretær i psykiatrien for 21 år siden, og i dag sidder hun i afdelingsledelsen, hvor hun især arbejder korrekt registreringspraksis, blandt andet opfølgning på registreringsfejl. Derudover går en stor del af arbejdstiden med datatræk fra Sundhedsplatformen.

”På en almindelig dag trækker jeg tal fra Sundhedsplatformen, som er bestilt af ledelsen, for eksempel om antallet af ambulante besøg og mange andre statistikker og rapporter, som skal levere forskellige tal, ligesom en stor del af min tid går med at svare på henvendelser fra lægesekretærer, superbrugere og andre,” siger Annette Dam. 

Hun deltager også i forskellige mødegrupper, hvor hun er uddannet som superbruger i systemerne, ligesom hun arbejder med formidling praksis.

”Min rolle som superbrugeransvarlig afføder mange forskellige opgaver både praktisk i forhold til kursustilmelding af nye medarbejdere samt formidling til superbrugerne. Derudover afholder jeg superbrugermøder på tværs af faggrupper” fortæller hun.

Lone Vinther, lægesekretær og superbruger på Sundhedsplatformen i Region Sjællands Psykiatri, Psykiatrien Øst i Roskilde

Løfte i flok

Lone Vinther er også ansat som lægesekretær i Psykiatrien Øst, men hendes hverdag foregår på et sengeafsnit med tilhørende ambulant funktion. Her arbejder hun bl.a. med den mono- og tværfaglige drift af Sundhedsplatformen og varetager også funktionen som superbruger.

”Jeg udvikler blandt andet lokale brugermanualer til Sundhedsplatformen, så den bliver brugt korrekt og ens af os alle - det er jo et kæmpe system,” fortæller Lone Vinther

Det er også hende, man ringer til, hvis der er spørgsmål til Sundhedsplatformen, ligesom hun afholder workshops sammen med kolleger i Sundhedsplatformen, så arbejdet bliver ensartet og brugerne får større forståelse for systemet.

”Det spændende og sjovt at lære fra sig og at være med til at give mine kollegaer en større arbejdsglæde. Så vi løfter i samlet flok. For mig handler det om at få de gode arbejdsgange implementeret i den daglige drift, og jeg vil gerne formidle det, så folk forstår det og kan se meningen med det,” siger Lone Vinther.

En anden spændende opgave handler om korrekt registrering af tvang og bearbejdning af data i psykiatrien – både lokalt og regionalt. Også her ligger en formidlingsopgave og støtte til kolleger ift. korrekt registrering i Sundhedsstyrelsens registreringssystem. 

Mette Stener Hoe, koordinerende lægesekretær i Region Sjællands Psykiatri, Psykiatrien Øst i Roskilde

Tværfagligheden

Hos kollegaen Mette Stener Hoe er det først og fremmest en funktion som koordinerende lægesekretær for alle sekretærerne i afdelingen, der fylder.

Sammen med oversygeplejersken og den ledende overlæge er hun selv med til at forme stillingen, og hendes opgave er blandt andet at udvikle de rigtige kompetencer hos medarbejderne, lave datatræk, planlægge ferie, afholde fælles sekretærmøder og udvikle, hvordan lægesekretærer kan bruges tværfagligt i afdelingen.

”Jeg motiveres rigtig meget af at skabe struktur, gode arbejdsgange og korrekt registrering, så vi sikrer gode og sikre forløb, hvor det er patienten, der er i fokus. Som lægesekretærer skaber vi overblik, så det andet sundhedspersonale lettere kan gøre deres arbejde,” siger Mette Stener Hoe.

Selvom rollen som koordinerende er den der fylder mest, har Mette Stener Hoe blandt andet også forskellige tovholderfunktioner, blandt andet i forhold til kvalitetssikring og databaseregistrering, og hun er med til at implementere nye systemer.

”Jeg arbejder rigtig meget med fokus på det tværfaglige samarbejde, for hos os ses sekretæren som en medspiller, og vi er en vigtig del af holdet for at sikre patients forløb.”

Mange muligheder

De tre lægesekretærer er enige om, at deres job giver dem store og gode muligheder for at udvikle sig i den retning, som de selv synes er mest spændende.

”Du kan blive alt fra noget på gulvet til leder. Det kan faktisk godt være svært at sige nej, for der er så mange spændende muligheder og retninger,” siger Mette Stener Hoe.

Hun bakkes op af Anette Dam:

”Hvis man godt kan lide at arbejde i et team og at være den, der får tingene til at køre, så skal man læse til lægesekretær – det der nu hedder sundhedsadministrativ koordinator,” siger hun og fortsætter:

”Der er virkelig brug for os rundt om på hospitalerne, og det er et fag der er mange veje i. Det er helt op til den enkelte, hvordan man vil bruge uddannelsen.”