Gå til hovedindhold

Vigtig vidensdeling på konference om uddannelse

Hvordan styrker vi læringen og skaber tilhørsforhold til en uddannelse?
Det mødtes 100 engagerede konferencedeltagere fra uddannelsesområdet om på Absalon.

Oplægsholderne pegede blandt andet på, hvor essentielt det er, at de videregående uddannelser tager arbejdet med gruppearbejde seriøst og formulerer retningen centralt, så succesen ikke alene hviler på de studerende. Som oplægsholderen, Lisbet Rask, sagde "Studerende skal ikke være hinandens stopprøver - vi prøver at fratage de studerende nogle individuelle valg." Og det er der brug for! Og så skal vi lære mere om gruppedannelse - et område der er markant underbelyst i Danmark.
Kasper Anthon Sørensen
Konferencedeltager og forskningskonsulent (Ph.d.) på KEA
Billede af konferencedeltagere

Foto fra konferencen

Ved konferencen 'Uddannelser der mærkes' samledes 100 engagerede fagfolk fra professionshøjskoler, erhvervsakademier, universiteter, ungdomsuddannelser og kommuner og regioner til inspiration og vidensdeling.

Målet var at inspirere hinanden med viden og gode eksempler på veje, som kan styrke læring og tilhørsforhold til uddannelsen - uanset fag og uddannelsesretning.

Dagen bød erfaringsrige oplæg med efterfølgende workshops om:

👉 STUDIEGRUPPER

Lisbet Rask, Nesli Baldan og Nanna Ellehøj præsenterede, hvordan Absalon på tværs af alle uddannelser aktivt bruger studiegrupper som en vigtig vej til både fagligt og socialt tilhørsforhold.

👉 SIMULATIONSUNDERVISNING

Jørgen Brandt fra Absalon fortalte sammen med Hanne Selberg og Morten Visbech Madsen fra Københavns Professionshøjskoles Praksis- og Innovationshus om erfaringer med at bruge simulationsundervisning som løftestang for mere engagerende undervisning.

👉 DE STUDERENDES MENINGSSKABELSE

Thomas Iskov fra VIA University College delte perspektiver omkring, hvordan vi som uddannere kan bidrage til vores studerendes meningsskabelse.

👉 STYRKET STØTTE TIL STUDERENDE MED SÆRLIGE UDFORDRINGER

Søren Poulsen fra Studenterrådgivningen og Inge Ellegaard Rasmussen fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole var værter for en workshop med fokus på at styrke vores støtte til studerende med særlige udfordringer.

👉KOMPETENCEUDVIKLING AF UNDERVISERE

Linda Greve stod for en workshop med udgangspunkt i VIA University Colleges arbejde med at løfte kompetenceudviklingen af institutionens undervisere.

dialog i workshop

Foto fra workshop

Hos Absalon mener vi, at de faktorer, som giver studerende lyst til at være læringsmodige og vedholdende på studiet, langt hen ad vejen er de samme uanset uddannelse. Derfor ønsker vi at bidrage til, at vi i uddannelsesverdenen bliver endnu bedre til at bruge hinandens erfaringer og gode løsninger på tværs. Konferencen var et bidrag til det arbejde, og det er Absalons ambition også at være vært for lignende vidensdelingsevents fremadrettet.

Læs mere om konferencen