Del

Pædagoguddannelsen med merit

Åben uddannelse
Meritpædagoguddannelsen udbydes under Åben Uddannelse og tager 3 år.

Adgangskrav
For at du kan blive optaget på Meritpædagoguddannelsen, skal du opfylde de formelle adgangskrav for pædagoguddannelsen og samtidig kunne dokumentere fem års fuldtidsarbejde inden for det pædagogiske område. Eksempler på pædagogisk erhvervserfaring kan være som dagplejer eller pædagogmedhjælper

Deltagerbetaling
Meritpædagoguddannelsen i 2019 har en deltager betaling på ca. 8.000 kr. pr. semester. Prisen reguleres årligt.

Hvor kan du tage uddannelsen
Meritpædagoguddannelsen kan tages i Roskilde, Vordingborg, Slagelse eller Nykøbing Falster. Uddannelsesstedet vælges på ansøgningsskemaet. Meritpædagoguddannelsen administreres fra Nykøbing, hvor det er uddannelseslederen, som er ansvarlig for merituddannelsen.

Indhold og opbygning

Meritpædagoguddannelsen har studiestart 1. februar 2019 og tager 3 år.

Professionshøjskolen Absalon er i øjeblikket ved at revidere uddannelsestilbuddet for Meritpædagoguddannelsen og der vil komme mere information om uddannelsens opbygning m.m. her på siden senere.

 

 

Hvordan opnår man merit?

Pædagoguddannelsen med merit er en særligt tilrettelagt uddannelse for ansøgere med minimum 5 års pædagogisk arbejdserfaring. Der gives merit for de mange års arbejdserfaring, hvilket betyder, at du sparer 2 gange ½ års praktik i forhold til den ordinære uddannelse.

Adgangskrav til pædagog med merit

For at blive optaget som studerende på pædagoguddannelsen med merit, skal følgende være opfyldt:

 • at du opfylder de generelle adgangskrav til pædagoguddannelsen

  • Dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX) eller
  • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF) eller
  • Den Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU) eller Den Pædagogiske Grunduddannelse (PGU), begge med Dansk og Samfundsfag på C-niveau samt Engelsk på E-niveau eller
  • 4 gymnasiale enkeltfag: Dansk på A-niveau, Engelsk på B-niveau, Samfundsfag på C-niveau eller Kultur- og Samfundsfaggruppen og et valgfrit fag på C-niveau eller
  • Social- og Sundhedsassistentuddannelsen (trin 2) med Dansk på C-niveau, Naturfag på C-niveau og Engelsk på D-niveau eller
  • Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke opfylder ovenstående formelle adgangskrav, men har kvalifikationer der kan sidestilles med disse, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse. Læs mere om Individuel Kompetencevurdering - IKV.

Derudover skal følgende krav også være opfyldt:

  Overførsel og orlov

  Flytning fra merituddannelsen eller til merituddannelsen til nogle af andre uddannelsesretninger er desværre ikke mulig.

  Det vil også være vanskeligt at afholde orlov af forskellig karaktér under merituddannelsen, da en orlovsperiode vil få konsekvenser fx ved forlænget gennemførelsestid, da vi kun udbyder merituddannelsen i forbindelse med vores vinteroptag.

  Deltagerbetaling

  Pædagoguddannelsen med merit udbydes under Åben uddannelse. Det betyder, at der er fastsat en deltagerbetaling på ca. 8.000 kr. for hvert af de 6 semestre, uddannelsen består af. Bemærk, at du ikke får pengene igen, hvis du springer fra et semester. Du kan heller ikke gemme betalingen til et senere semester

  Prisen fastsættes en gang årligt og afhænger af den deltagerbetaling, der vedtages på finansloven. Kontakter du studievejlederen på uddannelsesstedet, du ønsker at gå, kan du få oplyst det præcise beløb.

  Derudover skal der beregnes udgifter til bøger samt til forbrug af fotokopiering og print.

  Man kan søge om SVU på det første studieår

  Vi anbefaler at du hurtigst muligt efter optagelse på uddannelsen og senest mandag den 21. januar 2019, søger SVU.

  Du søger digitalt om SVU via www.svu.dk ’Søg SVU’

  Husk at vælge ansøgningsskemaet ’SVU til uddannelse på videregående uddannelse’.

  Statens voksenuddannelsesstøtte – SVU

  Vi anbefaler at du hurtigst muligt efter optagelse på uddannelsen og senest mandag den 21. januar 2019, søger SVU.

  Du søger digitalt om SVU via www.svu.dk ’Søg SVU’

  Husk at vælge ansøgningsskemaet ’SVU til uddannelse på videregående uddannelse’.

  Kontakt vedr. spørgsmål om optagelse

  Optagelsen
  Tlf. 7248 1010

  Telefonen er åben mandag-torsdag

  kl. 10-12 + 13-15

  Fredag lukket

  Mail: optagelse@pha.dk

  Cxense Display