Gå til hovedindhold
Sygepleje

Fokus på Akutfunktionen

Bliv opkvalificeret indenfor akutfunktionen og styrk dit nærvær og professionelle tilgang i samspillet med borgeren.

Akutfunktionen er blandt de nye krav og anbefalinger til de kommunale hjemmesygeplejersker. Den kommunale akutindsats skal følge op på sygehusets behandling og pleje og være med til at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser.

I et praksisnært læringsmiljø styrkes dine kompetencer i forhold til akut sygepleje og tidlig indsats i borgerens nærmiljø.

Diplommoduler

Akut sygepleje

Få styrket dine kompetencer i forhold til akut sygepleje enten som tidlig indsats i borgerens nærmiljø eller på et hospitalsafsnit. Kompetencer i forhold til akutfunktion er relevant for alle sundhedsprofessionelle såvel i kommunalt regi som på forskellige hospitalsafsnit. Den kommunale akutindsats skal følge nye krav og anbefalinger for at følge op på sygehusets behandling og pleje og være med til at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser. De sundhedsprofessionelle på hospitalsafsnit skal kunne håndtere komplekse patientforløb og være handlingsparat i akutte situationer. Gennem modulet, vil du udvikle instrumentelle og kommunikative færdigheder, der sikrer høj kvalitet og patientsikkerhed, når du varetager akutfunktioner, hvad enten det er i hjemmesygeplejen eller på hospitalsafsnit. Derudover vil du få nyeste viden om og metoder til at håndtere akutte situationer tæt på borgeren i forbindelse med indlæggelse eller i eget hjem.

Borgernær sundhedspraksis

Modulet er for dig, der ønsker at udvikle din forståelse af borgernær sundhedspraksis, som foregår tæt på borgerens hverdagsliv og nærmiljø samt at udvikle færdigheder og praktiske handlekompetencer inden for kvalitetsudvikling og håndtering af komplekse sundhedsopgaver. I stigende grad sker der en opgaveglidning af sundhedsindsatser, så de i højere grad foregår tæt på borgerens hverdagsliv frem for på hospital. Det stiller krav til de sundhedsprofessionelle om at kunne vurdere behov for, begrunde, iværksætte og koordinere samt udvikle kvaliteten af egne og andres faglige indsatser. Modulet er obligatorisk for uddannelsesretningen SD (sundhedsfaglige diplomuddannelse) i Borgernær Sundhedspraksis, hvor du vil få udviklet dine kompetencer til at håndtere komplekse sundhedsopgaver med afsæt i borgerens livssituation.

Borgerinddragelse

Modulet er for dig der som sundhedsprofessionel ønsker at vide mere om sundhedsindsatser, hvor borgerens viden og aktive deltagelse har en fremtrædende rolle i sundhedsvæsenet. Fremtidens sundhedsindsatser vil i stigende grad være rettet mod at svækkede borgere med komplekse sundhedsudfordringer og deres pårørende inddrages i beslutninger om og tager medansvar for borgerens sundhed, pleje og behandling. På modulet får du styrket dine kompetencer til at kunne inddrage borgernes viden og behov, evne til egenomsorg samt aktive deltagelse i pleje og behandlingen.

Koordinering af komplekse forløb

Modulet er for dig, der ønsker at udvikle dine forudsætninger for at varetage koordinering af borgerforløb i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. I det nære sundhedsvæsen er der stigende behov for sundhedsprofessionelle, der ’sidder for bordenden’ i forhold til koordinering af forløb og ledelse af egen og andres sundhedsfaglige indsatser omkring borgerne. Disse indsatser foregår i et komplekst system på tværs af professioner, institutioner og sektorer. På modulet udvikler du dine forudsætninger for at arbejde systematisk med at lede samarbejdsprocesser, koordinere og løse komplekse problemer i borger- og patientforløb.

Svækkede ældre

Er du sundhedsprofessionel i det nære sundhedsvæsen og ønsker mere viden i forhold til systematiske metoder og dømmekraft til at håndtere komplekse situationer hos ældre svækkede borgere, så er dette modul noget for dig. Det danske sundhedsvæsen er fokuseret på at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser, skabe korte effektive indlæggelsesforløb og forebygge indlæggelser og samtidig sikre et værdigt liv for ældre. Det kræver at de sundhedsprofessionelle i det nære sundhedsvæsen har både brede generalistkompetencer og specialiseret viden inden for mange felter. Modulet giver deltagerne systematiske metoder og udvikler dømmekraft til at håndtere komplekse situationer hos ældre svækkede borgere i eget hjem.

Er omfang og/eller tidspunkt ikke optimalt for jer, kan vi skræddersy modulet, så det matcher jeres behov. Kontakt os for yderlige information