Gå til hovedindhold
Sygeplejerske Odsherred Kommune

Fokus på Demens

Bliv opkvalificeret indenfor demensområdet og styrk dit nærvær og professionelle tilgang i samspillet med demente og deres pårørende.

Vi lever i et samfund, hvor antallet af ældre og demente borgere stiger. De seneste års øgede fokus på demensområdet har betydet, at ny viden og nye metoder løbende bliver sat i værk for at fremme livskvaliteten hos borgeren med demens og dennes pårørende. Målet er at af styrke en vidensbaseret praksis med borgeren og pårørende i centrum.

Praksisnær og fleksibel uddannelse

På alle moduler der udbydes med demens som omdrejningspunkt, lægges der i undervisningen vægt på, at have en tæt kobling mellem teori og praksis.

 

Demensvejleder

På Absalon tilbyder vi et uddannelsesforløb som som demensvejleder.

Modulerne er designet for at sundhedsprofessionelle fx fysio- og ergoterapeuter, sygeplejersker o. lign. samt social- og sundhedsassistenter. Efter endt forløb kan deltagerene varetage funktionen som demensvejleder på kommunernes ældre- og plejeboliger samt ex. på åbne aktivitets- og træningscentre. Demensvejledernes opgaver kunne i den daglige praksis være at støtte, kvalificere og udvikle kollegers og egen opgaveløsning i forhold til borgere med demens og deres pårørende. 

Formålet med opkvalificeringen er, at klæde de kommende demensvejledere fagligt på til at indgå i det tværprofessionelle samarbejde, med en helhedsorienteret forståelse af demenssygdomme og indsatser i sygdomsforløbet. Herudover, at formidle og dokumentere praksis til kolleger og samarbejdspartnere, ud fra relevante teorier, metoder, modeller og strategier.

Læs mere om forløbet her

 

En fuld sundhedsfaglige diplomuddannelse - med fokus på demensområdet 

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse, der styrker din evne til at arbejde analytisk og kritisk.

Når du har gennemført en sundhedsfaglig diplomuddannelse . med fokus på demensområdet, får du ret til at anvende betegnelsen Diplom i Sundhedsfag med den engelske titel Diploma of Health, du får ikke demens på din titel, det er en generel sundhedsfaglig diplomuddannelse, dog er denne sammensætning med valgfag der alle er tonet i demens retning. De obligatoriske fag er generelle for alle der vælger en sundhedsfaglig diplomuddannelse..

Uddannelsen, der er modulopbygget, er på i alt 60 ECTS-point og gennemføres på et niveau svarende til niveauet på de mellemlange videregående uddannelser. 

Uddannelsen består af 2 obligatoriske moduler på i alt 15 ECTS-point, som konstituerer uddannelsen, et antal valgfrie moduler på 5 eller 10 ECTS-point samt et afgangsprojekt på 15 ECTS-point, der afslutter uddannelsen. 

Du kan vælge at tage en fuld diplomuddannelse, eller tage enkelte moduler der passer til dine behov. 

Hvis du ønsker at tage en fuld diplomuddannelse hvor modulerne har fokus på demensområdet foreslår vi følgende sammensætning af obligatoriske- og valgmoduler:

Obligatoriske moduler

Praksis - videnskabsteori og metode

Modulet er for dig der ønsker at vide mere om videnskabsteoretiske positioner samt forskningsmetodologi og hvordan disse kan relatere sig til din konkrete faglige praksis. Modulet er desuden obligatorisk for dig der ønsker at gennemføre en fuld diplomuddannelse inden for det sundhedsfaglige område. Som sundhedsprofessionel i sundhedsvæsenet er evidens baseret klinisk beslutningstagen en del af hverdagen. En udfordring kan være at skulle medtænke alle perspektiver i evidensbaseret praksis. Her spiller videnskabsteori en central rolle som en disciplin, der giver indblik i begrundelserne for de videnskabelige metoder og betydningen af abstrakte størrelser som objektivitet og sandhed. På modulet får du styrket dine kompetencer til at kunne deltage i den evidensbaserede praksis i sundhedsvæsenet.

Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis

Modulet er for dig der ønsker at styrke din faglighed og den sundhedsfaglige praksis du til hverdag er en del af. Det får du mulighed for på dette modul, som har fokus på forskellige metoder til undersøgelse af den sundhedsfaglige praksis. Modulet er baseret på, at du arbejder med udvikling af din egen praksis enten i et gennemførselsprojekt eller et udviklingsprojekt. Du vil gennem modulet arbejde med dit eget projekt. Modulet er desuden obligatorisk for dig der ønsker at gennemføre en fuld diplomuddannelse inden for det sundhedsfaglige område. Som sundhedsprofessionel i sundhedsvæsenet er du også en del af udviklingen. En udvikling som er præget af øget kompleksitet i arbejdsopgaverne og med stadig større fokus på problemstillinger af social og sundhedsmæssig karakter. Derfor er der generelt et væsentligt øget behov for forsknings- og udviklingsindsatser, en opgave som det forventes at de sundhedsprofessionelle skal kunne indgå i. På modulet får du styrket dine kompetencer til at kunne indgå i fremtidige forsknings-og udviklingsindsatser i sundhedsvæsenet

Kurser og moduler der kan rekvireres og tilpasses den enkelte arbejdsplads

Har din organisation brug for at få skræddersyet kompetenceudvikling til et specifikt behov, kan Absalon sammensætte det kompetenceudviklingsforløb, som passer præcis til jer. 

Se moduler herunder