Gå til hovedindhold
Palliation, håndtryk.

Fokus på Palliation

Bliv opkvalificeret indenfor den palliative indsats og styrk dit nærvær og professionelle tilgang i samspillet med uhelbredeligt syge og deres pårørende.

Målet med den palliative indsats er at fremme livskvaliteten hos patienter og pårørende, som står overfor de problemer, der er forbundet med at få og leve med livstruende sygdom.

Den palliative indsats har fokus på at forebygge og lindre lidelse gennem behandling af smerter og andre udfordringer af både fysisk, psykisk, social og åndelig karakter, således at uhelbredeligt syge, døende og deres pårørende oplever størst mulig selvbestemmelse, sammenhæng, nærvær, mening og livskvalitet i den sidste tid.

Praksisnær og fleksibel uddannelse
I undervisningen lægges vægt på en tæt kobling mellem teori og praksis.

Moduler og kurser

Palliativ indsats – med fokus på mellemmenneskelige aspekter

Mangler du viden om, hvilke aspekter der kan få særlig betydning for den uhelbredeligt syge og døende borger? På dette modul får du indsigt i, hvordan du kan bidrage til, at borgerens sidste tid bliver så indholdsrig og værdifuld som muligt Det forventes i dag, at du som fagprofessionel kan samarbejde på tværs af fag og sektorer om at styrke den palliative indsats overfor borgere og pårørende ramt af livstruende sygdom. Herunder at kunne favne og imødekomme den enkelte borgers behov for at tale om mellemmenneskelige og eksistentielle værdier. På dette modul får du redskaber til, hvordan du kan indtænke både professionalisme og personlighed i dit daglige møde med den uhelbredeligt syge borger og pårørende. Desuden vil du få indsigt i kulturelle, sociale og samfundsmæssige forståelser af død og lindring samt den eksistentielle indflydelse. Du får mulighed for at styrke din faglighed i forhold til at støtte borgeren og pårørende i at skabe størst mulig værdighed, sammenhæng, nærvær, mening og livskvalitet i den sidste tid. Tilrettelæggelsen af undervisningen åbner op for muligheden for at koble din nye viden til din egen praksis, som du i tæt sparring med undervisere og andre deltagere får inspiration til at udvikle. Modulet tilrettelægges og afholdes i samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon og Niels Christian Hvidt, professor i eksistentiel og åndelig omsorg ved Syddansk Universitet