Del

Den sociale diplomuddannelse - Børn og unge

Den sociale diplomuddannelse – Børn og unge giver dig en teoretisk viden om og forståelse for centrale socialfaglige temaer og den samfundsmæssige kontekst for socialt arbejdes praksis i relation til børn, unge og familier.

  • Du får opdateret viden om og erfaring med anvendelse af forskellige metoder i socialt arbejde i særlig relation til børn og unge. 
  • Du lærer at forbinde teori, videnskabelig analyse og refleksion med konkrete problemstillinger i socialfaglig praksis med børn og unge.
  • Du vil også lære at igangsætte udviklingsarbejde internt i din organisation og arbejde i et tværfagligt/tværsektorielt perspektiv samt at implementere forskellige evaluerings- og dokumentationsmetoder i det daglige arbejde og i udviklingsarbejde med børn og unge

Moduler

Få kompetencer til at arbejde inddragende med børn, unge og familier i udsatte positioner.
Få konkret viden og værktøjer i forhold til dit arbejde med socialt udsatte børn, unge og eller voksne.
30. aug. - 17. dec. 2021
I socialt arbejde med udsatte børn og unge er det vigtigt, at du har et indgående kendskab til de nyeste og forskningsbaserede metoder, så du kan…
Få indsigt i en afgrænset målgruppes forhold i relation til at vurdere individuelle, sociale, organisatoriske, kulturelle og samfundsmæssige vilkår,…
Styrk dine kompetencer i forhold til implementering af teori og metode i socialt arbejde.
Få kompetencer til at gennemføre professionelle samtaler og forløb med børn, unge og familier i udsatte positioner.
2. dec. 2021 - 1. apr. 2022
Få styrket dine kompetencer til at arbejde med seksuelle overgreb på børn og krænkende adfærd over for børn.
24. aug. - 14. dec. 2021
Bliv bedre til at arbejde teoribaseret og reflekteret med udsatte børn og unge, deres familier og netværk.
Få styrket dine kompetencer til at arbejde teoribaseret og reflekteret med børn og unge med funktionsnedsættelser.
Få styrket dine kompetencer inden for det tværprofessionelle arbejde omkring udsatte børn, unge og familier.
Få kompetencer i forskellige metoder i socialt arbejde med den udvalgte målgruppe i relation til socialfagligt arbejde i praksis.

Målgruppe

Uddannelsen er rettet medarbejdere, der arbejder med udsatte børn og unge – det vil sige kommunale myndighedsrådgivere, ledere, medarbejdere fra almenområdet (skole og dagtilbud) og medarbejdere på sociale tilbud med minimum fem pladser.

Adgangskrav

Optagelse på uddannelsen kræver, at du har en relevant uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse/videregående voksenuddannelse eller tilsvarende samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Læs mere om realkompetencevurdering og hvordan du søger her

Økonomisk støtte

Tilskuddet fra Socialstyrelsen betyder, at modulerne er gratis for den fastlagte målgruppe

Der ydes tilskud til hel uddannelse eller enkelte moduler

Tilskud til enkeltmoduler: 
Se hvilke moduler, du kan få tilskud til her, som alle er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelse.

Tilskud til den samlede uddannelse:
Tilskud gives kun til en hel uddannelse (6 moduler) såfremt, der er tale om kommuner, der tilrettelægger lokale hold. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere

Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet. 

Der er fortsat pladser på alle moduler og det er muligt at få op til 80% tilskud via Den kommunale kompetencefond 

 Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere