Gå til hovedindhold

Uddannelsens opbygning

Den sociale diplomuddannelse er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre 6 moduler:

Hvis du ønsker at tage en hel diplomuddannelse, skal du gennemføre:

• Tre valgfrie moduler eller én uddannelsesretning + et valgfrit modul (30 ECTS)
• To obligatoriske moduler (15 ECTS)
• Afgangsprojekt (15 ECTS)

Du kan vælge den sociale diplomuddannelse med uddannelsesretning eller med valgfri specialisering.

Et enkelt modul. Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Uddannelsesretninger - Se de enkelte moduler under uddannelsesretningen

Fleksibel diplomuddannelse

Ønsker du at sammensætte en diplomuddannelse, som går på tværs af flere fagligheder?  Med en fleksible diplom kan du sammensætte din diplomuddannelse med moduler fra forskellige diplomuddannelser, 

Det er et krav, at der er en faglig rød tråd i sammensætningen af din fleksible diplom, og derfor skal halvdelen af uddannelsen, svarende til 30 ECTS, bestå af diplommoduler fra samme fagområde..

Din personlige uddannelsesplan

For at sikre at sammensætningen af din fleksible diplom uddannelse opfylder de formelle krav, udarbejdes en personlig uddannelsesplan i samarbejde med Absalon.

Du kan kontakte Absalons vejleder her: evu-vejledning@pha.dk
Tlf.: 7248 2712 
Læs mere her