Gå til hovedindhold
diplom i ledelse

Diplomuddannelse Diplomuddannelse i psykiatri

På diplomuddannelsen i psykiatri lærer du at håndtere komplekse situationer i arbejdet med mennesker, der er sårbare eller psykisk syge

Det får du ud af uddannelsen

  • Du får også viden om håndteringen af de situationer og relationer, der opstår mellem brugergrupper og fagfolk
  • Du bliver klædt på til at udvikle din egen praksis inden for det psykiatriske område, gennem anvendelse af forskningsbaseret teori og metode
  • Du lærer du at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i såvel offentlige som private virksomheder. 

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i psykiatri er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre 6 moduler (60 ECTS-point), som svarer til et 1-årigt fuldtidsstudie.  De fleste tager dog uddannelsen på deltid over flere år.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere, pædagoger og andre med en relevant uddannelse, som arbejder med mennesker med sindslidelser.

Fleksible forløb

Drømmer du om at sammensætte din efteruddannelse så den matcher tværfagligheden i din arbejdsvirkelighed?

Et fleksibelt forløb giver dig mulighed for at sammensætte din efteruddannelse med et modulvalg, der ikke følger efteruddannelsernes almindelige opbygning.Læs mere her

Praktisk information

Kontakt en konsulent

Alle vores konsulenter kan kontaktes på mail: evu-sund@pha.dk, hvor din henvendelse vil blive besvaret af den konsulent, der er tilknyttet dit modul eller uddannelse.